ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > červ-srp  > Ocenění

Oborová medaile Františka Křižíka

Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš předal dne 9. června 2009 čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu prof. Jaromíru Příhodovi.

prof. Jaromír Příhoda
prof. Jaromír Příhoda
© Gabriela Adámková, Akademický bulletin

Profesní kariéra prof. Příhody započala v roce 1961 úspěšným absolvováním studia na katedře tepelně energetických zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze. Jeho vědecká činnost spočívá v experimentálním a matematickém modelování turbulentních smykových proudění s okrajovými podmínkami, které jsou užívány ve vnitřní a vnější aerodynamice. Dalším tématem jeho odborné činnosti je vliv struktury turbulence a drsnosti obtékaných stěn na vývoj smykových vrstev, a to včetně přechodu z laminárního do turbulentního proudění. Výsledky těchto experimentálních a teoretických studií např. v případě proudění v turbulentní mezní vrstvě a v uzavřených kanálech umožnily zpřesnit výpočty energetických ztrát při proudění v proudových strojích, jako jsou turbíny a kompresory. Tyto výstupy byly mimo jiné aplikovány pro závod ŠKODA Power v Plzni na proudění v turbínových lopatkových mřížích. Od roku 1975 prof. Příhoda spolupracuje s Ústavem technické matematiky Fakulty strojní ČVUT na numerickém řešení přechodového a turbulentního proudění. Společně s prof. Karlem Kozlem (ČVUT) založili „školu“ matematického modelování turbulentního proudění s aplikacemi ve vnitřní a vnější aerodynamice, hydraulice a technice životního prostředí. Od roku 2000 též spolupracuje s Ústavem vodních staveb Stavební fakulty VUT v Brně na experimentálním a numerickém modelování prou­dění vody ve vybraných elementech vodních strojů a zařízení. Prof. Příhoda je autorem mnoha příspěvků v odborných časopisech a recenzovaných sbornících, řešitelem a spoluřešitelem grantových projektů podporovaných domácími a zahraničními grantovými agenturami. Nelze také opomenout jeho dlouholetou pedagogickou činnost na Fakultě strojní ČVUT v Praze a na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci i členství v mnoha komisích, např. pro státní doktorandské zkoušky či v komisích habilitačních.
V letech 2001–2005 zastával funkci ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR. Od roku 1992 dodnes je členem Akademického sněmu a působí ve vědeckých radách AV ČR, v radě Fakulty strojní ČVUT v Praze a Fakulty mechatroniky a Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci.

Výběr z laudatia ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., Zbyňka Jaňoura
Plné znění laudatia naleznete zde.