ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > o AB

o AB

 Akademický bulletin je oficiální měsíčník Akademie věd ČR. Vychází už od ledna 1990 a jeho úlohou je informovat o dění v AV ČR, v jejích jednotlivých ústavech všech vědních oblastí, zpravodajsky pokrývat oficiální události konané jak uvnitř Akademie, tak ty, které se vztahují buď k Akademii, nebo k vědě a výzkumu. V posledních letech se výrazně rozšířila pozornost od „domácí“ vědy do Evropského výzkumného prostoru, přičemž se velký důraz klade na účast v rámcových programech EU a na mezinárodní aktivity. Akademický bulletin slouží také k propagačním účelům při popularizačních akcích typu Týden vědy, Evropský týden mozku, Otevřená věda, distribuuje se při přednáškách, seminářích, tiskových konferencích apod. Přestože je určen zejména čtenářům v České republice, do zahraničí odchází přibližně stovka kusů a autorské výtisky a podle ohlasů víme, že reprezentativní úlohu úspěšně sehrává i tam. Je bezplatně distribuován ústavům a pracovištím AV ČR, vysokým školám, vládním orgánům, vědeckým společnostem, neziskovým organizacím, redakcím médií, institucím, velvyslanectvím i vybraným adresátům z průmyslové sféry. Část produkce se posílá čtenářům do zahraničí.

Součástí redakce je také fotoarchiv čítající tisíce snímků pořizovaných při nejrůznějších příležitostech v AV ČR, ústavech i veřejné sféře. Fotoarchiv je průběžně doplňován o snímky od fotografa i redaktorů a slouží nejen Akademickému bulletinu, ale i pro potřeby Akademie věd ČR, jejích pracovišť a k reprezentačním účelům.
 
Akademický bulletin je dostupný na webových stránkách http://abicko.avcr.cz, kde jsou k dispozici denní aktualizace zpráv, rozšířené verze některých článků a bohatá fotogalerie.