ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Archiv

Reakce na titul AB3/2016

29.3.2016

Prof. Vladimír Křístek, člen Rady Inženýrské akademie ČR
Na titulní stránce
Bulletinu 3/2016 se objevuje obrázek Antikrista prodávajícího odpustky. Tento obrázek však je vysoce aktuální i v současnosti. Tenkrát šlo o prodej odpustků, nyní jde snad ještě o něco horšího. Proto navrhuji, aby na titulní stránce některého z příštích čísel se objevil tento obrázek s antikristem opět, ale se změněnou nápisovou páskou pranýřující za uveřejnění článku u řady impaktovaných časopisů nutnost zaplatit – "Ktož chce impakt míti, musít ˇ hodně zaplatiti".

O vedení vědy

4.11.2014

RNDr. Zdeňka Petáková pracuje jako geoložka v České geologické službě. V roce 2011 působila jako členka expertního panelu pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací do roku 2030, pro oblast Udržení stabilního fungování přírodních zdrojů.

Poděkování

2.9.2014

Reakce dr. Jiřího Jindry z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR na letní dvojčíslo AB.

Poděkování AB

20.8.2014

Poděkování čestného předsedy AV ČR prof. Rudolfa Zahradníka redakci Akademického bulletinu za publikaci Villa Lanna in Prague.

Poděkování za spolupráci při přípravě knihy Hvězdy vědeckého nebe

30.12.2013

Poděkování za vstřícnou spolupráci na přípravě knihy náleží kolektivu redakce Akademického bulletinu Akademie věd ČR, zvláště jeho šéfredaktorce Mgr. Marině Hužvárové.

Poděkování za spolupráci při přípravě knihy Dějiny Akademie věd ČR v obrazech

30.12.2013

Autoři knihy srdečně děkují redakci Akademického bulletinu, všem ústavům Akademie věd ČR a jejich pracovníkům za konzultace o poskytnutí obrazových podkladů a dalším institucím a jednotlivcům za vstřícné poskytnutí publikačních práv k jednotlivým obrazovým materiálům.

Poděkování

16.5.2013

Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc.
Kabinet dějin vědy
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Reakce na příspěvek o Indické vědě a výzkumu (AB 2/2012)

27.2.2012

prof. Josef Kolmaš

(autor působil 44 let v Orientálním ústavu, osm let jako jeho ředitel)

O spojení vědy a podnikání aneb prodejnost vědy

24.2.2012

Patrik Čermák,

student Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice,

absolvent Intel ISEF 2010

Komentář ke knize Skrytá poselství vědy

5.12.2011

Richard Kreibich