ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > Fotogalerie

Zasedání XLV. akademického sněmu

V pražském Národním domě na Vinohradech zasedal 16. prosince 2014 Akademický sněm AV ČR. Delegáti a hosté XLV. zasedání projednávali mj. Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLIV. zasedání Akademického sněmu a v jejím rámci i návrh nové Strategie AV21 Akademie věd ČR. Na programu bylo rovněž představení nového loga AV ČR, volba Dozorčí komise Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018, úprava Etického kodexu výzkumných pracovníků a projednání ukončení činnosti Grantové agentury AV ČR a zrušení jejího statutu.

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin