Aktuality

XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR 

snem_2013_09.jpg snem_2013_09.jpg snem_2013_09.jpg Snem_XLIV_03.JPG snem_2013_09.jpg snem_2013_09.jpgsnem_2013_09.jpg snem_2013_09.jpg snem_2013_09.jpg  snem_2013_09.jpg snem_2013_09.jpg snem_2013_09.jpg  snem_2013_09.jpg snem_2013_09.jpg                     

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

                                                                                               
 V Národním domě na pražských Vinohradech zasedá 24. dubna 2014 nejvyšší samosprávný orgán Akademie věd ČR. Úvod jednání patřil shrnujícímu projevu předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše a zdravicím předsedy České konference rektorů a zároveň rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy, senátorky a ředitelky Ústavu experimentální medicíny prof. Evy Sykové a náměstka ministra školství pro vysoké školství a výzkum prof. Jaromíra Vebera.

Podobně jako na několika posledních zasedáních AS projednávají delegáti mj. i novou Strategii Akademie věd. V této souvislosti se Akademii podařilo po náročných diskusích jak na jednotlivých pracovištích, tak i v AV ČR jako celku dospět ke shodě, že by se AV ČR měla profilovat jako instituce, jejímž posláním je špičkový výzkum zaměřený na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost: „Posun v dalším směřování Akademie věd vyplývá z našeho přesvědčení, že ovlivňuje-li oblast vědy a výzkumu svými výsledky prostředí, ve kterém žijeme, je nezbytné, aby převzala také svůj díl odpovědnosti za kvalitu života, úroveň vzdělanosti a prosperitu budoucích generací občanů České republiky,“ uvedl prof. Drahoš. V návaznosti na projev předsedy AV ČR se auditoriu představily vybrané příklady výzkumných programů, jež jsou integrovány do širších badatelských okruhů: postupně vystoupili ředitel Ústavu termomechaniky dr. Jiří Plešek – Zdroje a využití energie; doc. Jakub Otáhal z Fyziologického ústavu – Zdraví člověka; prof. Petr Sommer z Archeologického ústavu – Paměť a dějiny.

K problematice financování pražských výzkumných a vzdělávacích institucí a udržitelnosti nově vznikajících center se vyjádřila prof. Syková. Nejen podle jejího názoru je zřejmé, že se Praha potýká s nedostatkem prostředků pro svou činnost, přičemž jednou z významných příčin je nedostupnost podpory z evropských fondů. Nedávný kulatý stůl v Senátu PČR proto vládě ČR doporučil, aby jednala s Evropskou komisí o možnostech přesunu části prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů ve prospěch Prahy, a to v rámci tzv. pravidel flexibility. Bez ohledu na to, zda se to alespoň v malé míře podaří, je třeba navýšit prostředky pro pražské ústavy AV ČR a vysoké školy ze státního rozpočtu – pokud se tak nestane, bude oslabena konkurenceschopnost České republiky. K té mají nepochybně přispět i nově vznikající centra. Zajištění jejich provozu v následujících letech se však neobejde bez výrazné podpory státu, a to nejspíše i po ukončení tzv. Národních programů udržitelnosti.

Prof. Zima konstatoval, že se zaměří na prohlubování spolupráce mezi českými univerzitami a pracovišti Akademie věd. Jak uvedl, pouze jednotný postup může přinést v české vědní politice pozitivní změnu, například v souvislosti s „masifikací“ vysokoškolského studia, která v příštích letech může způsobit pokles konkurenceschopnosti České republiky. Rektor UK se krátce vyjádřil mj. i ke stávající situaci v Grantové agentuře ČR. Podle stanoviska předsednictva České konference rektorů nejasné zdůvodnění rozhodnutí předsednictva GA ČR o změně pořadí center excelence zpochybňuje transparentnost a nezávislost procesu hodnocení v GA ČR.

Na programu Akademického sněmu, jehož se účastní 145 delegátů z 233, je dále návrh výroční zprávy AV ČR, zprávy o činnosti Akademické rady a zprávy o hospodaření AV ČR v roce 2013 a její závěrečný účet. Delegáti rovněž zvolí část členů Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018, a to z řad významných domácích i zahraničních vědců, zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank. Zasedání, které je pro stávající delegáty posledním řádným v tomto funkčním období, se tradičně účastní významné osobnosti české vědy – vedle již zmíněných řečníků například předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rút Bízková, místopředsedkyně Českého statistického úřadu Ing. Eva Bartoňová, místopředseda Rady vysokých škol prof. Vladimír Čechák, místopředseda Asociace výzkumných organizací dr. Jan Nedělník, rektor Technické univerzity v Liberci prof. Zdeněk Kůs, rektorka Vysoké školy ekonomické prof. Hana Machková, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze prof. Karel Melzoch, rektor Českého vysokého učení technického prof. Petr Konvalinka či zakladatel České konference rektorů prof. Martin Černohorský.
 
  LUDĚK SVOBODA

 

Aktuality

23.4.2014 Česko-německý den vědy

V prostorách německého velvyslanectví v Praze se 15. května 2014 od 17:00 hod. koná Česko-německý den vědy. Během něj se představí nejvýznamnější německé vědecké a výzkumné instituce, se kterými bude možné navázat kontakt a případnou spolupráci. Akci zahájí náměstek ministra školství pro vysoké školy a výzkum prof. Jaromír Veber spolu s Matthiasem Hackem ze Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum. Bližší informace naleznete zde.

více zde 23.4.2014 2014 – Mezinárodní rok krystalografie

U příležitosti Mezinárodního roku krystalografie (International Year of Crystallography – IYCr) se 23. dubna 2014, v den 102. výročí narození prvního zásadního experimentu zakladatele oboru Maxe von Laue (1879–1960), uskutečnila v sídle Akademie věd na Národní třídě v Praze série přednášek. IYCr byl zahájen v pařížském sídle UNESCO na konci ledna 2014 a společnosti připomíná sté výročí experimentů a objevů v oblasti difrakce rentgenového záření, která je dodnes primární metodou pro určení krystalové (atomové) struktury látek.

více zde 22.4.2014 Omluva

Vážení čtenáři, v příspěvku Kdo zavinil výbuch plynu v Divadelní ulici? (AB 4/2014, str. 23) jsme chybně uvedli hmotnost rozbitého skla, které bylo odklizeno z budovy Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze – správně mělo být uvedeno 11,5 tun). Za chybu se omlouváme.

více zde 22.4.2014 Workshop o rentgenovské astronomii

Jedenáctý z řady úspěšných workshopů věnovaných astrofyzice vysokých energií a pozemním experimentům a pozorováním zejména robotickými dalekohledy, se uskuteční v Karlových Varech od 23. do 25. dubna 2014. IBWS (INTEGRAL/BART Workshop) je pracovní setkání odborníků především z oblasti rentgenového výzkumu vesmíru s pomocí družic pozorujících v gama a rentgenovém oboru a návazných pozemních robotických dalekohledů. Workshop pořádá Astronomický ústav AV ČR. Více na http://www.ibws.cz/.

více zde 22.4.2014 Stříbrné medaile prof. Illnerové a prof. Kouteckému

Cenu hlavního města Prahy převzali 17. dubna 2014 v Brožíkově sále Staroměstské radnice fyzioložka a biochemička prof. Helena Illnerová a zakladatel české dětské onkologie prof. Josef Koutecký. Badatelské i osobní směřování obou vyznamenaných osobnosti představil v úvodu ceremoniálu čestný předseda Akademie věd ČR prof. Rudolf Zahradník. „Život obou vědců je s Prahou úzce spjat; oba se zde narodili a prožili většinu svých profesních i soukromých životů. Vystudovali Univerzitu Karlovu v Praze a vedli významné pražské instituce – prof. Illnerová stála v letech 2001–2005 v čele Akademie věd ČR, prof. Josef Koutecký byl v letech 1983–2004 přednostou Kliniky dětské onkologie 2. Lékařské fakulty UK a FN Motol,“ uvedl při předání stříbrných medailí primátor Tomáš Hudeček. Slavnostní setkání doprovodilo hudební vystoupení smyčcového kvarteta sestávajícího z členů kvarteta Kociánova a Nosticova. Stříbrnou medaili se hlavní město rozhodlo udělit jako zvláštní projev úcty a ocenění vědeckého přínosu a šíření mezinárodního věhlasu české metropole ve světě

více zde 17.4.2014 Teoretický fyzik Lawrence M. Krauss v Česku

Dne 17. dubna 2014 poprvé zavítal do České republiky teoretický fyzik Lawrence M. Krauss. Významný odborník na temnou hmotu, jehož časopis Scientific American označil jako jednoho ze společensky nejangažovanějších intelektuálů současnosti, se účastní Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů AFO. Zde mu bude udělena cena přínos popularizaci vědy. Návštěvníky čeká Kraussova výjimečná přednáška na téma Věda, kritické myšlení a ateismus, která se uskuteční 19. dubna ve 12:00 v olomouckém kině Metropol. Více informací zde.

více zde 17.4.2014 Quo Vadis Scientia?

Z iniciativy místopředsedkyně senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátorky prof. Evy Sykové diskutovala 15. dubna 2014 v Senátu Parlamentu ČR téměř stovka českých vědců o udržitelnosti nově vybudovaných výzkumných center. Na semináři, v jehož průběhu byla jednotlivá centra představena, vystoupil mj. místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Perspektivu příslušných ministerstev posléze prezentovali náměstek ministra školství pro vysoké školství a výzkum Jaromír Veber a 1. náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun. O česko-norské spolupráci referoval velvyslanec Norského království Jens Eikaas

více zde 16.4.2014 Medaile Bernarda Bolzana profesoru Součkovi

Profesor Vladimír Souček z Matematického ústavu UK, který patří mezi světově respektované badatele v několika oblastech geometrie a jejích aplikací v matematické fyzice, převzal 16. dubna 2014 čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách. Na udělení prestižního ocenění jej navrhl Matematický ústav AV ČR. Profesor Souček publikoval tři monografie a 95 původních vědeckých článků; databáze MathSciNet uvádí 627 citací jeho prací. Jako jeden z nemnoha českých matematiků publikoval v jednom z nejprestižnějších matematických časopisů Annals of Mathematics.

více zde 16.4.2014 Sedm let Česka v Evropské jižní observatoři

Sedm let členství Česka v Evropské jižní observatoři (European Space Observatory – ESO) připomenula a zhodnotila mezinárodní konference, jež se za účasti zástupců této nevládní organizace konala ve dnech 14. až 16. dubna 2014 v pražské Lannově vile. Výroční jednání spolupořádaly Astronomický ústav AV ČR, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty MU a Astronomický ústav UK. Vystoupili na něm významní představitelé tuzemské astronomie, jakož i čeští badatelé Stanislav Štefl a Petr Kabath, kteří pracují s nejvýkonnějším dalekohledem světa (Very Large Telescope – Paranal, Chile) a participují na doposud nejrozsáhlejším vědeckém projektu v oblasti astronomie – Atacama Large Millimeter/submilllimeter Array v Chile, ESO. Konferenci zahájili v první jednací den ředitel Astronomického ústavu AV ČR doc. Vladimír Karas a český zástupce v ESO prof. Jan Palouš z téže instituce a Johannes Andersen z Niels Bohr Institutu při Kodaňské univerzitě, který představil dánské zkušenosti se členstvím v ESO od roku 1967.

více zde 14.4.2014 Do kina na disertaci

Nezvyklou formou byla publikována doktorská disertace Michala V Šimůnka z Kabinetu dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Jeho práci si totiž vybral jako podklad pro nový film Eugéniové režisér Pavel Štingl, který ho premiérově uvedl letos na jaře v rámci festivalu Jeden svět. Odborným poradcem pro film byl Marco Stella, kurátor Hrdličkova muzea na Přírodovědecké fakultě UK. V hodnocení ASEP či RIV se sice tento počin mladých badatelů neodrazí, ale zato působivou formou seznámí tisíce diváků s tím, jaká zvěrstva v minulosti napáchala myšlenka elitářského šlechtitelství aplikovaného na člověka a rasové teorie.(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/268352-eugeniove-veda-slechti-cloveka-pro-ci-dobro-lidstva/)

více zde 11.4.2014 Jsem mladý vědec!

Organizátoři projektu Otevřená věda z Odboru projektů a grantů SSČ AV ČR pořádají ve dnech 10. až 11. dubna 2014 v Národní technické knihovně v pražských Dejvicích studentskou konferenci Jsem mladý vědec! Téměř stovka studentů z celé České republiky prezentovala na soutěžní přehlídce své první odborné výsledky v oblasti přírodních a technických věd, jichž dosáhli během stáží na pracovištích Akademie věd a univerzit; vysokoškoláci představili pokročilejší výsledky prostřednictvím odborných posterů. Vítězové se mohli těšit nejen z věcných cen, ale především z účasti na zahraničních soutěžích, konferencích či stážích.

více zde 11.4.2014 Usnesení Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 125. zasedání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 10. dubna 2014 ve Zlíně péčí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně následující usnesení.

více zde 11.4.2014 Paměť Evropy

V Černínském paláci v Praze se ve dnech od 9. do 11. dubna 2014 konal třetí ročník mezinárodního sympozia Paměť národa s podtitulem Evropský rok historie. Základní mezníky evropské historie 20. století. Evropa mezi válkou a mírem 1914–2004. Na jeho organizaci Akademie věd ČR participovala prostřednictvím Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Zahajovací projev předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše). Zástupci více než 150 institucí a nevládních organizací na konferenci diskutovali o současné kultuře paměti v souvislosti s kulatými výročími nejdůležitějších mezníků v historii Evropy – 100. výročím vypuknutí první světové války, 75. začátku druhé světové války, 25. událostí roku 1989 a 10. rozšíření Evropské unie o bývalé země komunistického bloku. Jednání zahájila americká historička Marci Shore z Yaleovy univerzity v USA, jež se věnuje důležitým okamžikům v dějinách Evropy: 1914–1939–1945–1989–2004.

více zde 10.4.2014 Nejlepší studentské návrhy loga AV ČR

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš ocenil 10. dubna 2014 nejlepší studentské návrhy loga AV ČR a jejich autorům předal jako odměnu publikace o grafickém designu z produkce Nakladatelství Academia. Vítězné návrhy vybrala Akademická rada ze studentských prací Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze na Žižkově náměstí, Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v pražské Hellichově ulici a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Prof. Drahoš při této příležitosti uvedl, že Akademickou radu kvalita návrhu mile překvapila, a proto se rozhodla uspořádat výstavu oceněných prací. Ve foyer budovy AV ČR na Národní třídě v Praze je veřejnosti přístupná do 13. dubna 2014.

více zde 9.4.2014 Průvodce protektorátní Prahou uspěl v soutěži Magnesia Litera

Knihou roku 2014 v soutěži Magnesia Litera se stala publikace Jiřího Padevěta Průvodce protektorátní Prahou z nakladatelství Academia. Zvítězila také v kategorii literatury faktu, v níž byla nominována. Publikaci, která nabízí detailní vhled do atmosféry Prahy v době nacistické okupace prostřednictvím topografie pražských ulic, nedávno ocenila i porota šestého ročníku Cen Nakladatelství Academia. V kategorii překladové literatury uspěla rovněž publikace z Nakladatelství Academia – Harmonia caelestis Pétera Esterházyho, kterou z maďarštiny přeložil Robert Svoboda.

více zde 8.4.2014 Vulkanolog Aleš Špičák v pořadu Hyde Park

Už je to skoro 4 roky, kdy výbuch islandské sopky Eyjafjallajökull zastavil leteckou dopravu nad velkou částí Evropy. Jak vznikají zemětřesení a sopečná činnost? Proč je neumíme dostatečně spolehlivě předpovědět? Na tyto a další otázky odpovídal 5. dubna 2014 v pořadu Hyde Park Civilizace vedoucí oddělení tektoniky a geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR dr. Aleš Špičák.

více zde 7.4.2014 Mezi hvězdami – 100. výročí narození Zdeňka Kopala

Česká veřejnost si v prvním dubnovém týdnu připomněla 100. výročí narození světoznámého astronoma prof. Zdeňka Kopala (1914–1993). K jubileu litomyšlského rodáka připravilo jeho rodné město ve spolupráci s Českou astronomickou společností, Astronomickým ústavem UK a Hvězdárnou a planetáriem Hradec Králové sérii akcí, jež se uskuteční na jaře a podzim tohoto roku. Oslavy zakladatele oboru těsných dvojhvězd a badatele, který participoval na přípravě programu Apollo, zahájil v den stých narozenin 4. dubna 2014 pietní akt na pražském Slavíně. Na vzpomínkovém shromáždění vystoupili starosta města Litomyšl Michal Kortyš, za Českou astronomickou společnost dr. Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu AV ČR a doc. Martin Šolc z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

více zde 7.4.2014 Euraxess Roadshow v Praze

Iniciativu sítě kanceláří Euraxess na podporu vědecko-výzkumné mobility v Evropské unii zahájili 3. března 2014 v Bruselu evropská komisařka pro vědu a výzkum Máire Geoghegan-Quinn a generální ředitel EK pro výzkum a inovace Robert-Jan Smits. Euraxess Roadshow navštíví během svého putování 22 evropských států a celkem 29 měst. Jednou z prvních zastávek se 19. března stala i česká metropole – konkrétně Národní technická knihovna v pražských Dejvicích. Vedle doprovodných přednášek, workshopů a diskusí, během nichž své zkušenosti představili mj. prof. Milan Macek jr. z II. lékařské fakulty (Kariéra vědce ve vědě a výzkumu) či dr. Helena Štorchová z Ústavu experimentální botaniky AV ČR (Profesorkou na nejsevernější univerzitě aneb Když se losi pasou před děkanátem), zavítali návštěvníci především do speciálně upraveného mikrobusu.

více zde 7.4.2014 Prohlášení MONUMENTA VIVA

Volné sdružení představitelů vysokých škol, odborných ústavů Akademie věd ČR, Národního památkového ústavu a zájmových sdružení působících v památkové péči a příznivců památek podepsali 13. března 2014 prohlášení k vývoji příprav nového programového období EU 2014+ ve vztahu ke kulturnímu dědictví České republiky.

více zde 4.4.2014 Symboly moci a paměti na Pražském hradě

Výstava Symboly moci a paměti na Pražském hradě zahájí 3. dubna 2014 Rok pánů z Kunštátu. Prezentovány budou nejenom moravské zemské desky, pavéza se sv. Václavem a pavéza se znakem Prahy, ale i skica Mikoláše Alše Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem. Výstava v místnosti Korunního archivu ve Starém královském paláci na Pražském hradě potrvá do 5. května 2014.

více zde

archiv aktualit

Oficiální časopis Akademie věd ČR