Aktuality

Stříbrné medaile prof. Illnerové a prof. Kouteckému 

ceny_primatora_2014_01.JPG                                
 
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
                                                                                               
 
Cenu hlavního města Prahy převzali 17. dubna 2014 v Brožíkově sále Staroměstské radnice fyzioložka a biochemička prof. Helena Illnerová a zakladatel české dětské onkologie prof. Josef Koutecký. Badatelské i osobní směřování obou vyznamenaných osobnosti představil v úvodu ceremoniálu čestný předseda Akademie věd ČR prof. Rudolf Zahradník.
„Život obou vědců je s Prahou úzce spjat; oba se zde narodili a prožili většinu svých profesních i soukromých životů. Vystudovali Univerzitu Karlovu v Praze a vedli významné pražské instituce – prof. Illnerová stála v letech 2001–2005 v čele Akademie věd ČR, prof. Josef Koutecký byl v letech 1983–2004 přednostou Kliniky dětské onkologie 2. Lékařské fakulty UK a FN Motol,“ uvedl při předání stříbrných medailí primátor Tomáš Hudeček. Slavnostní setkání doprovodilo hudební vystoupení smyčcového kvarteta sestávajícího z členů kvarteta Kociánova a Nosticova. Stříbrnou medaili se hlavní město rozhodlo udělit jako zvláštní projev úcty a ocenění vědeckého přínosu a šíření mezinárodního věhlasu české metropole ve světě
.
Prof. Illnerová jako první na světě se svým týmem zjistila, že tvorba melatoninu v šišince mozkové je řízena biologickými hodinami v mozku, které lze ovlivňovat nasvěcováním. V letech 2005–2012 byla členkou vědecké rady AV ČR, předsedkyní Komise pro etiku vědecké práce v AV ČR, předsedkyní Poroty soutěže L´Oréal pro mladé ženy ve vědě a předsedkyní České komise pro UNESCO. V letech 2008–2010 stála v čele Učené společnosti. Byla rovněž členkou Evropského poradního výboru pro výzkum, Evropské akademie věd a umění a v letech 2000 až 2004 zasedala ve Velké porotě pro Descartovu cenu EU za výzkum. V roce 2005 obdržela státní vyznamenání – Medaili Za zásluhy II. Stupně a v roce 2011 Čestné uznání Mensy ČR.

Prof. Koutecký je český lékař, chirurg a zakladatel dětské onkologie v Československu. Po sametové revoluci zastával čtyři funkční období post děkana 2. lékařské fakulty UK, v mezidobí byl prorektorem Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 obdržel hlavní Národní cenu projektu Česká hlava za celoživotní dílo a výzkum v oboru dětské onkologie. Dále je nositelem Medaile II. stupně od prezidenta republiky (1996), Medaile Josefa Hlávky, Medaile J. E. Purkyně, Zlatá medaile 2. LF UK, Zlatá medaile UK nebo nejvyššího ocenění AV ČR – De Scientia et Humanitate Optime Meritis. Je čestným občanem Prahy 7 a obce Soběhrdy a zakládajícím členem Učené společnosti ČR, které byl předsedou v letech 1998–2002. Je autorem stovek vědeckých publikací a desítek učebnic a monografií.
lsd
 
 
 

 

Aktuality

17.4.2014 Teoretický fyzik Lawrence M. Krauss v Česku

Dne 17. dubna 2014 poprvé zavítá do České republiky teoretický fyzik Lawrence M. Krauss. Významný odborník na temnou hmotu, jehož časopis Scientific American označil jako jednoho ze společensky nejangažovanějších intelektuálů současnosti, zavítá na Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů AFO. Zde mu bude udělena cena přínos popularizaci vědy. Návštěvníky čeká Kraussova výjimečná přednáška na téma Věda, kritické myšlení a ateismus, která se uskuteční 19. dubna ve 12:00 v olomouckém kině Metropol. Více informací zde.

více zde 17.4.2014 Quo Vadis Scientia?

Z iniciativy místopředsedkyně senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátorky prof. Evy Sykové diskutovala 15. dubna 2014 v Senátu Parlamentu ČR téměř stovka českých vědců o udržitelnosti nově vybudovaných výzkumných center. Na semináři, v jehož průběhu byla jednotlivá centra představena, vystoupil mj. místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Perspektivu příslušných ministerstev posléze prezentovali náměstek ministra školství pro vysoké školství a výzkum Jaromír Veber a 1. náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun. O česko-norské spolupráci referoval velvyslanec Norského království Jens Eikaas

více zde 16.4.2014 Medaile Bernarda Bolzana profesoru Součkovi

Profesor Vladimír Souček z Matematického ústavu UK, který patří mezi světově respektované badatele v několika oblastech geometrie a jejích aplikací v matematické fyzice, převzal 16. dubna 2014 čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách. Na udělení prestižního ocenění jej navrhl Matematický ústav AV ČR. Profesor Souček publikoval tři monografie a 95 původních vědeckých článků; databáze MathSciNet uvádí 627 citací jeho prací. Jako jeden z nemnoha českých matematiků publikoval v jednom z nejprestižnějších matematických časopisů Annals of Mathematics.

více zde 16.4.2014 Sedm let Česka v Evropské jižní observatoři

Sedm let členství Česka v Evropské jižní observatoři (European Space Observatory – ESO) připomenula a zhodnotila mezinárodní konference, jež se za účasti zástupců této nevládní organizace konala ve dnech 14. až 16. dubna 2014 v pražské Lannově vile. Výroční jednání spolupořádaly Astronomický ústav AV ČR, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty MU a Astronomický ústav UK. Vystoupili na něm významní představitelé tuzemské astronomie, jakož i čeští badatelé Stanislav Štefl a Petr Kabath, kteří pracují s nejvýkonnějším dalekohledem světa (Very Large Telescope – Paranal, Chile) a participují na doposud nejrozsáhlejším vědeckém projektu v oblasti astronomie – Atacama Large Millimeter/submilllimeter Array v Chile, ESO. Konferenci zahájili v první jednací den ředitel Astronomického ústavu AV ČR doc. Vladimír Karas a český zástupce v ESO prof. Jan Palouš z téže instituce a Johannes Andersen z Niels Bohr Institutu při Kodaňské univerzitě, který představil dánské zkušenosti se členstvím v ESO od roku 1967.

více zde 14.4.2014 Do kina na disertaci

Nezvyklou formou byla publikována doktorská disertace Michala V Šimůnka z Kabinetu dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Jeho práci si totiž vybral jako podklad pro nový film Eugéniové režisér Pavel Štingl, který ho premiérově uvedl letos na jaře v rámci festivalu Jeden svět. Odborným poradcem pro film byl Marco Stella, kurátor Hrdličkova muzea na Přírodovědecké fakultě UK. V hodnocení ASEP či RIV se sice tento počin mladých badatelů neodrazí, ale zato působivou formou seznámí tisíce diváků s tím, jaká zvěrstva v minulosti napáchala myšlenka elitářského šlechtitelství aplikovaného na člověka a rasové teorie.(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/268352-eugeniove-veda-slechti-cloveka-pro-ci-dobro-lidstva/)

více zde 11.4.2014 Jsem mladý vědec!

Organizátoři projektu Otevřená věda z Odboru projektů a grantů SSČ AV ČR pořádají ve dnech 10. až 11. dubna 2014 v Národní technické knihovně v pražských Dejvicích studentskou konferenci Jsem mladý vědec! Téměř stovka studentů z celé České republiky prezentovala na soutěžní přehlídce své první odborné výsledky v oblasti přírodních a technických věd, jichž dosáhli během stáží na pracovištích Akademie věd a univerzit; vysokoškoláci představili pokročilejší výsledky prostřednictvím odborných posterů. Vítězové se mohli těšit nejen z věcných cen, ale především z účasti na zahraničních soutěžích, konferencích či stážích.

více zde 11.4.2014 Usnesení Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 125. zasedání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 10. dubna 2014 ve Zlíně péčí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně následující usnesení.

více zde 11.4.2014 Paměť Evropy

V Černínském paláci v Praze se ve dnech od 9. do 11. dubna 2014 konal třetí ročník mezinárodního sympozia Paměť národa s podtitulem Evropský rok historie. Základní mezníky evropské historie 20. století. Evropa mezi válkou a mírem 1914–2004. Na jeho organizaci Akademie věd ČR participovala prostřednictvím Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Zahajovací projev předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše). Zástupci více než 150 institucí a nevládních organizací na konferenci diskutovali o současné kultuře paměti v souvislosti s kulatými výročími nejdůležitějších mezníků v historii Evropy – 100. výročím vypuknutí první světové války, 75. začátku druhé světové války, 25. událostí roku 1989 a 10. rozšíření Evropské unie o bývalé země komunistického bloku. Jednání zahájila americká historička Marci Shore z Yaleovy univerzity v USA, jež se věnuje důležitým okamžikům v dějinách Evropy: 1914–1939–1945–1989–2004.

více zde 10.4.2014 Nejlepší studentské návrhy loga AV ČR

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš ocenil 10. dubna 2014 nejlepší studentské návrhy loga AV ČR a jejich autorům předal jako odměnu publikace o grafickém designu z produkce Nakladatelství Academia. Vítězné návrhy vybrala Akademická rada ze studentských prací Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze na Žižkově náměstí, Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v pražské Hellichově ulici a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Prof. Drahoš při této příležitosti uvedl, že Akademickou radu kvalita návrhu mile překvapila, a proto se rozhodla uspořádat výstavu oceněných prací. Ve foyer budovy AV ČR na Národní třídě v Praze je veřejnosti přístupná do 13. dubna 2014.

více zde 9.4.2014 Průvodce protektorátní Prahou uspěl v soutěži Magnesia Litera

Knihou roku 2014 v soutěži Magnesia Litera se stala publikace Jiřího Padevěta Průvodce protektorátní Prahou z nakladatelství Academia. Zvítězila také v kategorii literatury faktu, v níž byla nominována. Publikaci, která nabízí detailní vhled do atmosféry Prahy v době nacistické okupace prostřednictvím topografie pražských ulic, nedávno ocenila i porota šestého ročníku Cen Nakladatelství Academia. V kategorii překladové literatury uspěla rovněž publikace z Nakladatelství Academia – Harmonia caelestis Pétera Esterházyho, kterou z maďarštiny přeložil Robert Svoboda.

více zde 8.4.2014 Vulkanolog Aleš Špičák v pořadu Hyde Park

Už je to skoro 4 roky, kdy výbuch islandské sopky Eyjafjallajökull zastavil leteckou dopravu nad velkou částí Evropy. Jak vznikají zemětřesení a sopečná činnost? Proč je neumíme dostatečně spolehlivě předpovědět? Na tyto a další otázky odpovídal 5. dubna 2014 v pořadu Hyde Park Civilizace vedoucí oddělení tektoniky a geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR dr. Aleš Špičák.

více zde 7.4.2014 Mezi hvězdami – 100. výročí narození Zdeňka Kopala

Česká veřejnost si v prvním dubnovém týdnu připomněla 100. výročí narození světoznámého astronoma prof. Zdeňka Kopala (1914–1993). K jubileu litomyšlského rodáka připravilo jeho rodné město ve spolupráci s Českou astronomickou společností, Astronomickým ústavem UK a Hvězdárnou a planetáriem Hradec Králové sérii akcí, jež se uskuteční na jaře a podzim tohoto roku. Oslavy zakladatele oboru těsných dvojhvězd a badatele, který participoval na přípravě programu Apollo, zahájil v den stých narozenin 4. dubna 2014 pietní akt na pražském Slavíně. Na vzpomínkovém shromáždění vystoupili starosta města Litomyšl Michal Kortyš, za Českou astronomickou společnost dr. Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu AV ČR a doc. Martin Šolc z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

více zde 7.4.2014 Euraxess Roadshow v Praze

Iniciativu sítě kanceláří Euraxess na podporu vědecko-výzkumné mobility v Evropské unii zahájili 3. března 2014 v Bruselu evropská komisařka pro vědu a výzkum Máire Geoghegan-Quinn a generální ředitel EK pro výzkum a inovace Robert-Jan Smits. Euraxess Roadshow navštíví během svého putování 22 evropských států a celkem 29 měst. Jednou z prvních zastávek se 19. března stala i česká metropole – konkrétně Národní technická knihovna v pražských Dejvicích. Vedle doprovodných přednášek, workshopů a diskusí, během nichž své zkušenosti představili mj. prof. Milan Macek jr. z II. lékařské fakulty (Kariéra vědce ve vědě a výzkumu) či dr. Helena Štorchová z Ústavu experimentální botaniky AV ČR (Profesorkou na nejsevernější univerzitě aneb Když se losi pasou před děkanátem), zavítali návštěvníci především do speciálně upraveného mikrobusu.

více zde 7.4.2014 Prohlášení MONUMENTA VIVA

Volné sdružení představitelů vysokých škol, odborných ústavů Akademie věd ČR, Národního památkového ústavu a zájmových sdružení působících v památkové péči a příznivců památek podepsali 13. března 2014 prohlášení k vývoji příprav nového programového období EU 2014+ ve vztahu ke kulturnímu dědictví České republiky.

více zde 4.4.2014 Symboly moci a paměti na Pražském hradě

Výstava Symboly moci a paměti na Pražském hradě zahájí 3. dubna 2014 Rok pánů z Kunštátu. Prezentovány budou nejenom moravské zemské desky, pavéza se sv. Václavem a pavéza se znakem Prahy, ale i skica Mikoláše Alše Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem. Výstava v místnosti Korunního archivu ve Starém královském paláci na Pražském hradě potrvá do 5. května 2014.

více zde 3.4.2014 Fyziologický ústav v knihkupectví Academia

U příležitosti oslav 60. výročí založení Fyziologického ústavu AV ČR pořádá významné pracoviště základního a aplikovaného výzkumu v oblasti fyziologie živočichů a člověka popularizační akce s cílem představit své badatelské aktivity. S historií i současností jedné z tradičních akademických institucí se veřejnost seznámila prostřednictvím komorní výstavy Od mozku přes srdce až po tkáňové náhrady, jejíž uvedení 19. března 2014 ve výloze knihkupectví Academia na Václavském náměstí v Praze doprovodily odborné přednášky a interaktivní prezentace.

více zde 3.4.2014 Vicepremiér v ústavech AV ČR

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek navštívil 1. dubna 2014 v doprovodu předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše badatelská pracoviště v krčském areálu AV ČR. Nejprve zavítal do Ústavu molekulární genetiky, kde jej ředitel ústavu prof. Václav Hořejší seznámil s výzkumnou činností zdejších laboratoří a moderními technologiemi, jimiž jsou jednotlivá oddělení vybavena. V navazující diskusi se zaměstnanci krčského areálu představil Pavel Bělobrádek svou koncepci jak znovu vybudovat fungující systém podpory a financování vědecké činnosti v České republice. Základní cíle nastínil s ohledem na jejich možnou časovou realizaci. Mezi krátkodobé patří především vyřešení napjaté finanční situace v pražských výzkumných institucích, zajištění finanční i personální udržitelnosti velkých výzkumných infrastruktur a sestavení rozpočtu VaVaI pro nadcházející rok. Střednědobý cíl představuje reorganizace činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace, dlouhodobým cílem je zřízení státního úřadu (nikoli ministerstva), který by odpovídal za rozdělování institucionálních financí určených na VaVaI.

více zde 2.4.2014 ELI Beamlines a HiLASE navštívil kardinál Duka

S průběhem stavby výzkumných center Fyzikálního ústavu AV ČR v Dolních Břežanech se 26. března 2014 seznámil pražský arcibiskup a primas český Dominik Duka. Při dvouhodinové návštěvě, na které jej doprovázeli předseda Akademie věd prof. Jiří Drahoš, ředitel FZÚ doc. Jan Řídký, výkonný ředitel ELI Beamlines prof. Vlastimil Růžička a zástupci Dolních Břežan, vyjádřil kardinál Duka přesvědčení o významu obou vědeckých pracovišť pro Českou republiku: „Jde o důležitý vstup do světa evropské a světové vědy. Uvědomíme-li si, kolik mladých vědců odchází do zahraničí, musíme být rádi, že mohou prostřednictvím těchto projektů naopak přicházet k nám.“

více zde 28.3.2014 Praha v kontextu vědní politiky

V rámci pokračující úspěšné spolupráce mezi Senátem PČR a Akademie věd ČR se uskutečnil 28. března 2014 ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce v Praze kulatý stůl Praha v kontextu vědní politiky. Rozpravu, které se zúčastnili významní představitelé české vědy a vzdělanosti, zahájili ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR a senátorka prof. Eva Syková a předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. V programu vystoupili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Aktéři jednání diskutovali o podpoře výzkumu a vývoje v ČR zejména v kontextu přípravy státního rozpočtu v oblasti VaVaI, Národního programu reforem, Dohody o partnerství, Národní strategie inteligentní specializace a Operačních programů Výzkum, vývoj a vzdělávání, Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Praha pól růstu.

více zde 26.3.2014 Pamětní medaile prof. Zahradníkovi

Vystoupením Slovo o chemii u nás a ve světě zahájil čestný předseda Akademie věd ČR prof. Rudolf Zahradník prestižní cyklus přednášek Rudolf Zahradník Lectures Series. Zakladatel české kvantové chemie převzal při této příležitosti Pamětní medaili Univerzity Palackého od prorektora UP prof. Miroslava Mašláňa. Své jméno spojil s cyklem prof. Zahradník s vděčností: „Člověk by musel být nadutý, aby kompliment, kterého se mu dostalo, pokládal za samozřejmý. Bůh je mi svědkem, že to tak neberu.“ Výklad svého někdejšího učitele sledovaly 26. března 2014 v zaplněné aule Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci mj. další dvě vědecké osobnosti – jeden z nejcitovanějších českých vědců a nositel národní ceny Česká hlava prof. Pavel Hobza z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, a světově uznávaný chemik českého původu a editor časopisu Chemical Reviews prof. Josef Michl.

více zde

archiv aktualit

Oficiální časopis Akademie věd ČR