ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Je rákos vhodným modelovým druhem pro studium invazí?

Rakosi.jpgRákos obecný (Phragmites australis) je mohutná vytrvalá tráva, která miluje zamokřená místa a utváří vzhled řady mokřadů mírného pásu i subtropických a tropických oblastí. Roste kosmopolitně, tedy prakticky po celém světě. V České republice je domácím druhem, nelze si ale nevšimnout, jak leckde úspěšně potlačuje ostatní druhy. Na řadě míst světa, především v Severní Americe, jsou evropské rákosy invazní pohromou. Invazní populace rákosu se v posledních lety staly předmětem intenzivního výzkumu. Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích (viz AB 10/2013, AB 12/2005) a jeho kolegové v nové studii – Phragmitesaustralis as a model organism for studying plant invasions – navrhují, aby se rákos stal modelovým druhem pro studium rostlinných invazí. Rákos je podle nich dominantním druhem globálně významných mokřadů, což z něj dělá slibný druh pro financování výzkumu. Další výhoda rákosu spočívá v tom, že je snadné ho pěstovat, množit a používat v experimentech. Nezanedbatelné je i to, že rákos zvládá rozmanité podmínky prostředí a roste v řadě různých společenstev rostlin.

17. 8. 2016