ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Archiv

Co vědec, to muzikant aneb Průhonice zněly!

30.9.2016

Za laskavé podpory příjemně teplého počasí – po věru chladné, o to ale úspěšnější loňské premiéře – se o první zářijové sobotě sjeli do Průhonic hudbymilovní vědci z různých vědních oblastí Akademie věd a neméně pestrých hudebních žánrů, aby předvedli své umění na festivalu A-Fest in Park. K vědě a hudbě nabízí Průhonický areál, který spravuje Botanický ústav AV ČR, rovněž umění stavitelské, ale také výstavy výtvarného charakteru, aktuálně jsou zde k vidění i snímky Ze soutěže Věda fotogenická.

Připomínka velké osobnosti naší chemie

5.9.2016

Objev chemické látky, ale také štěstěna v podobě shody šťastných okolností, to jsou základní ingredience úspěchu profesora Antonína Holého, geniálního českého chemika, který prožil celý svůj profesní život v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (předtím ČSAV) a jehož nedožité 80. narozeniny letos v září pracoviště v pražských Dejvicích připomíná. Látkami, které objevil, se stal nesmrtelným a stále pomáhá milionům lidí na celém světě při léčbě žloutenky typu B, AIDS nebo oparů. A je vcelku nasnadě, že anonymně: vždyť ruku na srdce – napadlo by vás snad zkoumat, kdo stojí za nějakým produktem, který si koupíte v lékárně? Přitom je celý proces výroby léků nesmírně složitý, dlouhodobý a finančně nákladný.

O češtině s Indirou

2.9.2016

Uplynulo již pět let od vesmírné mise plyšového krtka, kterého jako malý kousek Česka „přibalila“ Indira Feustelová svému muži Andrewovi na palubu kosmické lodi Endeavor.
Ačkoli jsme o Andrewovi, krtečkovi i „Písních kosmických“ psali mnohokrát, za vším hledej ženu! A protože Indira letos absolvovala kurz češtiny na Univerzitě Karlově, přímo se nabízelo popovídat si o jejích kořenech, vztahu k mateřskému jazyku i spojení s Akademií věd.

Výběrové řízení na pozici – Vědecký pracovník – archeolog

2.9.2016

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník – archeolog.

Výběrová řízení na ředitele pracovišť

1.9.2016

Rada Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. (SOÚ AV ČR) a Rada Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG AV ČR)  vyhlašují veřejná výběrová řízení na obsazení funkcí ředitele/ředitelky pracovišť.

Young Musicology Prague

31.8.2016

V knihovně Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR, v. v. i., se ve dnech 5. až 8. září 2016 uskuteční mezinárodní muzikologická konference Young Musicology Prague. Akce je určena primárně doktorandům, a obecně muzikologům v rané fázi kariéry. Konference se soustředí na hudbu a hudební kulturu pozdního 19. a raného 20. století (tedy zhruba období let 1890–1939) s hlavním důrazem na středoevropské, bohemikální a moravikální aspekty dané problematiky. Vítány jsou příspěvky ze všech disciplín hudební vědy i příspěvky interdisciplinárního rázu. Konferenčním jazykem bude angličtina. Více informací naleznete zde.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí Střediska služeb BC

30.8.2016

Náplň práce:

·        organizační, koncepční, ekonomické a personální řízení Střediska služeb
·        odpovědnost za správnou činnost a rozvoj Střediska služeb
·        odpovědnost za tvorbu vnitřních předpisů a jejich dodržování
·        odpovědnost za hospodaření s finančními prostředky a majetkem
·        úzká spolupráce a častá komunikace s vědeckými pracovníky
·        komunikace v rámci pracoviště i s vnějšími institucemi – v češtině i v angličtině
 

Pamětní grant M. Roeselové

30.8.2016

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR vyhlašuje podávání přihlášek pro získání Pamětního grantu Martiny Roeselové. Podpora je určena Ph.D. studentům nebo postdoktorandům, kteří pečují o dítě předškolního věku a zároveň se věnují vědecké práci. Fond vznikl prostřednictvím finančních darů kolegů nedávno zesnulé Martiny Roeselové, která během excelentní vědecké kariéry vychovala tři děti. Záměrem podpory je pomoci vybraným studentkám či studentům, aby se nadále podíleli na kompetitivní výzkumné činnosti při zachování možnosti kvalitně se postarat o dítě. Vybraným uchazečkám/uchazečům bude jménem Martiny Roeslové poskytnuta podpora ve výši 10 000 korun měsíčně po dobu jednoho roku.

Angela Merklová jako vědkyně

26.8.2016

U příležitosti návštěvy Angely Merkelové v české metropoli 25. srpna 2016 odkazujeme na rozhovor s jejím někdejším školitelem a bývalým ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR dr. Zdeňkem Havlasem o stáži německé kancléřky v ÚOCHB AV ČR na začátku 80. let minulého století. Více viz http://zpravy.aktualne.cz/.

Zleva: Zdeněk Havlas, Angela Merklová, Jiří Drahoš, Rudolf Zahradník v roce 2013

Bez titulku

25.8.2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE a vybraných podprogramů pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je od 23. srpna 2016 do 4. října 2016. Bližší informace naleznete zde.