Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Redakce

Máte-li zájem zveřejnit článek nebo zprávu o tom, co se děje v Akademii věd ČR, na jednotlivých pracovištích, vysokých školách, ve společnosti obecně, je tu pro Vás redakce Akademického bulletinu ve složení:


Redaktoři:

Ing. Gabriela Adámková
(srd), tel.: 221 403 247, e-mail: adamkova@ssc.cas.cz – kontaktní osoba

Mgr. Luděk Svoboda (lsd), tel: 221 403 375, e-mail: svobodaludek@ssc.cas.cz


Mgr. Jana Olivová (oli), tel: 221 403 408, e-mail:
olivova@ssc.cas.cz

Fotograf:

Mgr. Stanislava Kyselová (skys), tel: 221 403 332, e-mail
:
kyselova@ssc.cas.cz

Odborný referent:

Mgr. Markéta Wernerová, tel.: 221 403 513, e-mail:

 

Jazyková korektura:
Irena Vítkova (vitkova@ssc.cas.cz
)

 

REDAKČNÍ RADA AKADEMICKÉHO BULLETINU

Předseda
Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

 

Členové
Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
RNDr. Antonín Fejfar, CSc.
Ing. Pavol Ihnát
PhDr. Antonín Kostlán, CSc.
JUDr. Jiří Malý
Doc. RNDr. Karel Oliva, Ph.D.
Ing. Karel Pacner
Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.

Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.