ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Knihy připravené redakcí Akademického bulletinu

 

LANNOVA VILA V PRAZE

Hned od počátku svého působení v redakci Akademického bulletinu často plním příjemnou povinnost chodit do vily Lanna v pražské Bubenči, kterou využívá Akademie věd ČR jako své reprezentační prostory. Když jsem měla před časem to štěstí být přítomna přednášce prof. Jana Bažanta z Filosofického ústavu AV ČR o výzdobě této vily, byla jsem úplně unešená. Skvělý průvodce a vypravěč mi tehdy přislíbil, že nám v budoucnu o této stavbě napíše pojednání do Akademického bulletinu. Slovo dalo slovo a k tomuto číslu časopisu pro vás vychází separátní příloha věnovaná historickému kontextu a uměleckým aspektům nejvýznamnější novorenesanční vily na území České republiky. Lannova pražská vila je totiž jednou z posledních evropských rezidencí, jejímž prostřednictvím stavebník vyhlašuje, kdo je, odkud pochází a kam jde. Přestože následovaly další rezidence, které ji předčily uměleckou originalitou, technickými inovacemi nebo velikostí, žádná už nevykázala takovou celistvost v osobě stavebníka a zároveň v architektuře stavby a její výzdoby, uvádí autor textové části přílohy Jan Bažant.
Akademický bulletin se pochopitelně vile i rodu Lannů věnoval již vícekrát a například přesně před třemi lety doprovodila AB 9/2010 příloha Lannova vila – pátrání po dávném půvabu věnovaná rekonstrukci vily a rovněž synchronizovaná s biografií otce a syna Lannových od prof. Milana Hlavačky z Historického ústavu AV ČR ( AB 7-8/2010 a AB 9/2010 ). Ovšem teprve nyní vychází první monografie věnovaná výhradně Lannově pražské vile a my se tak pokoušíme naplnit stavebníkovo přání zvěčněné zlatým písmem na mramorové desce v hale vily: Adalbert rytíř z Lannů sobě, rodině a přátelům pro líbeznost místa a za účelem osvěžení předměstskou vilu nově postavil léta páně 1872.
Prostřednictvím samostatné přílohy zářijového čísla vás tedy zvu do antické vily v Praze a prozradím, že v budoucnu se s prof. Bažantem chceme zaměřit i na další stavbu tohoto druhu, kterou Vojtěch Lanna nechal postavit v Gmundenu u Travenského jezera, kam odkazuje také vnitřní výzdoba pražské rezidence. Gmundenská vila Lanna se stala nejvýznamnější novorenesanční vilou v sousedním Rakousku.
MARINA HUŽVÁROVÁ

 

Když Akademický bulletin před třema lety chystal do tisku první vydání knihy Skrytá poselství vědy, netušili jsme, jak rychle si najde své čtenáře. Velmi záhy byly rozhovory s vědci autorky Sylvy Daníčkové beznadějně vyprodány. O to potěšitelnější je, že do redakce až doteď přicházejí ohlasy, a to dokonce i ze vzdálených míst zeměkoule. Co však knížce chybělo? Zastoupení jedné z nejvýznamnějších vědních disciplín – chemie. Nebyla proto snad lepší příležitost k nápravě než Mezinárodní rok chemie 2011. V jeho závěru vyšlo druhé vydání knížky doplněné o rozhovory s chemiky Rudolfem Zahradníkem a Josefem Michlem, dále s medievalistou Pavlem Spunarem a egyptologem Miroslavem Vernerem; nechybí ani jmenný rejstřík.
K vydání v Nakladatelství Academia připravil Akademický bulletin.
Kniha vyšla rovněž v elektronické podobě – www.eknihy.academia.cz.

 

SAYING IT ...ON PAPER

Oblíbené eseje charismatického lektora anglického jazyka Richarda Burtona Haase, Ph.D., vycházely v letech 2006–2008 v Akademickém bulletinu. K textům, které redakce připravila ve spolupráci s Kabinetem studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, přibyl poslední, v časopise nevydaný esej a také glosář obtížnějších anglických spojení. Knížka pojatá coby výukový materiál tak završuje pedagogický aspekt Richardova díla.
Kniha vyšla rovněž v elektronické podobě – www.eknihy.academia.cz

3. 1. 2012