ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Saying it ...on paper knižně

Oblíbené eseje charismatického lektora anglického jazyka Richarda Burtona Haase, Ph.D., vycházely v letech 2006–2008 v Akademickém bulletinu. K textům, které redakce připravila ve spolupráci s Kabinetem studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR,  přibyl poslední, v časopise nevydaný esej a také glosář obtížnějších anglických spojení. Knížka pojatá coby výukový materiál tak završuje pedagogický aspekt Richardova díla.

Richard.jpg
Foto: Dorothea Bylica, Akademický bulletin

Vášnivě rád učil, studenti ho milovali, a tak není divu, že si i jeho eseje v akademickém časopise získaly mnohé příznivce. Pečlivě je promýšlel, pohrával si se slovíčky, větami i frázemi, bedlivě hlídal redakci během korektur i grafické úpravy, aby jednotlivé kapitoly čtenářům přímo vycizeloval.
V redakci jsme se na báječnou, i když náročnou spolupráci s Richardem pokaždé těšili – korektury s ním se stávaly malou seancí. Tak to vydrželo do ledna 2008, kdy v Akademickém bulletinu vyšel v pořadí 21. esej. Nečekanou nemoc, která se do našich rituálů vplížila, jsme zpočátku nebrali nijak vážně. Jenže ona nabrala hrozivé tempo. Poslední návštěva u Richarda doma nabyla veskrze pracovního charakteru – vzešel z ní oboustranný příslib uspořádat úspěšné eseje ke knižnímu vydání. Richard se moc těšil a popoháněl nás, že nemá moc času. A skutečně neměl…
Naplnit slib a eseje v knižní i elektronické podobě vydat se redakci podařilo naplnit v souvislosti se stým výročím Kanceláře Slovníku jazyka českého, předchůdce ÚJČ AV ČR, v němž Richard Haas působil více než deset let. Zde se vedle výuky anglického jazyka věnoval jako lektor i kurzům akademického psaní či výukovým projektům pro pokročilé studenty, tak oblíbeným u představitelů vědecké obce.
Grafická úprava knížky vychází z Richardovy hravosti, s níž sázel slova na papír a kterou jsme se snažili zachytit u článků i vizuálně. Vždyť byl nejen zdatným umělcem pera, ale především mistrem hlasu, gesta a dikce! A proč čtenáře provází rybář a rybičky? Vysvětlení nemůže být půvabnější: hledání slovíček je často jako rybaření – čekáte, líčíte na ten pravý výraz, s námahou vybíráte z hejna to správné zabarvení slůvka nebo znělost… Richard vám v jednom z esejů napovídá: “That's not the word I want” might be the most common expression of speakers and writers; it is mine. I usually follow it with “it's on the tip of my tongue.” And if I can't pick it off my tongue, I go fishing in my pool of words to hook the one I want, but sometimes the words aren't biting. That's when I lay down my fishing pole and pick up my thesaurus.

MARINA HUŽVÁROVÁ