Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Evropská jarní škola o klíšťatech

V Parazitologickém ústavu BC AV ČR a na Přírodovědecké fakultě JU je výzkumu klíšťat a jimi přenášených původců infekčních onemocnění dlouhodobě věnována pozornost. Nepřekvapilo proto, že se v termínu od 30. května do 3. června 2011 vrátila po třech letech do Českých Budějovic evropská škola se zaměřením na biologii a ekologii klíšťat a jimi přenášených patogenů.

13_1.jpg
Oběfota: Archiv JU
Doktorandi programu POSTICK a další účastnící Evropské jarní školy při praktiku z anatomie a morfologie klíšťat.

Tentokrát se škola – uskutečnila se v rámci 7. rámcového programu EU (Marie Curie International Training Network) – stala programovou součástí mezinárodního konsorcia sedmi laboratoří (POSTICK: Post-graduate training network for capacity building to control ticks and tick-borne diseases – Postgraduální školicí síť pro vytvoření kapacity pro kontrolu klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění), které je určeno doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům této oblasti infekční biologie.

13_2.jpg
Doktorand z Forschungszentrum Borstel v Německu a účastník evropské jarní školy Junlong Liu při sběru klíšťat v lokalitě České Budějovice

Mezigenerační setkání odborníků pod názvem POSTICK Spring School on Tick Biology and Ecology, České Budějovice 2011 sestávalo z bohatého programu přednášek pozvaných domácích i zahraničních odborníků (USA, Anglie, Španělsko, Slovensko) a workshopů zaměřených na praktické úlohy řešené přímo v laboratořích (moderní metody elektronové mikroskopie, biochemie proteáz, moderní postupy v chovech klíšťat atd.). Doktorandi a mladí vědečtí pracovníci z univerzit a výzkumných pracovišť z různých zemí Evropy (Německo, UK, Španělsko, Francie, Česká republika) po celý týden diskutovali nad otázkami, které se týkaly biologie a ekologie klíšťat a jimi přenášených onemocnění člověka a zvířat (evoluce klíšťat a jejich reprodukce, farmakologie klíštěcích slin, zpracování krve hostitele, mechanismy obrany/imunity klíšťat, viry, bakterie a prvoci přenášené klíšťaty, ekologie klíšťat a jimi přenášených nákaz, vakcíny proti klíšťatům a jimi přenášeným patogenům, pokročilé metody výzkumu v infekční biologii).
Nedílnou součástí jarní školy byla rovněž práce v terénu přímo ve vybrané lokalitě; nasbíraná klíšťata mohli výzkumníci bezprostředně poté analyzovat moderními metodami na přítomnost viru klíšťové encefalitidy a spirochét lymské boreliózy.
Jaká by to byla škola bez večerní zábavy, pokračujících odborných diskusí a také poznávacího výletu po krásách jižních Čech. Velice nás těší, že se účastníci vraceli s pocitem užitečně i příjemně stráveného času na jih Čech a že se nastupující generaci výzkumníků podařilo navázat a upevnit cenné pracovní kontakty pro naléhavá řešení tak palčivých otázek, jakými bezesporu závažná, klíšťaty přenášená onemocnění jsou.
Evropská škola získala podporu projektu POSTICK ITN (Post-graduate training network for capacity building to control ticks and tick-borne diseases) v rámci programu FP7-PEOPLE – ITN/EU, grant č. 238511 (Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Parazitologický ústav).

LIBOR GRUBHOFFER,
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

 

¨