Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > září  > Recenze

Malé dějiny velké české myšlenky ve světě

Před sebou mám pozoruhodný počin české historické exilové literatury. Třísvazkové dějiny československého sokolstva v zahraničí Sokol – Malé dějiny velké myšlenky, Atelier IM Luhačovice, 2007 a 2010, které čítají impozantních 1862 stran. Jejich autor Jan Waldauf, český exulant do Kanady z roku 1948, zasvětil Sokolu celý svůj život ať už jako vzdělavatel Ústředí čs. sokolstva v zahraničí, starosta Sokolské župy Kanadské, redaktor časopisu Kanadský Sokol nebo poradce kanadské vlády ve věcech tělovýchovy a sportu.

23_1.jpg

Tematiku dějin zahraničního Sokola v tomto rozsahu a komplexnosti dosud nikdo nepopsal. Waldaufova publikace je nabitá fakty, a přece chvílemi napínavá a strhující jako román o stovkách a tisících postav. V díle se spojuje pečlivost zpracovatele rozsáhlého zahraničního sokolského archivu s velkou erudicí člověka se širokým rozhledem, střízlivé uvádění faktů a nestranné líčení sporů se zaujetím přímého účastníka pro ideály, které mu byly a jsou drahé. Na pozadí dějinných událostí sledujeme každodenní život i významné okamžiky zahraničních sokolských jednot, okrsků a žup (kromě vnitřních věcí Americké obce sokolské, která si je zpracovává samostatně) činných v jednotlivých zemích a často velmi exotických končinách světa. Autor předkládá bohatě dokumentovaný, a díky pozornosti k detailu často až intimní pohled do „sokolské kuchyně“. Zaujme nový úhel pohledu a nepříliš známá fakta, pokud jde o klíčová období a roky, jako byla 1. a 2. světová válka, rok 1948, 1968, 1989, 1990. Sledujeme, za jakých obětí byl Sokol v zahraničí udržován a jakou úctu a uznání si v zemích svého působení vydobyl, jak složitě se budovaly vztahy k obnovené České obci sokolské, která doposud nepřijala zahraniční sokolské jednoty do svých řad.

23_2.jpg

23_3.jpg

Dějiny jsou přehledně členěné, každá kapitola se zabývá jedním rokem celosvětové sokolské činnosti a je uvedena stručným výčtem důležitých událostí daného roku v zahraničí i ve vlasti. Autor uvádí mnoho citací z dobových dokumentů, některé dokonce v plném znění (např. pozoruhodný dopis prezidenta E. Beneše Valnému sjezdu Sokola v roce 1947). Vedle oficiálních textů cituje také ze soukromých dopisů, vzpomínek apod. Publikaci doplňuje 12 příloh, které podávají přehledná fakta, a bohatý ilustrační materiál, především fotografie.

23_4.jpg
Cvičenci pod praporem: známý snímek z X. všesokolského sletu v Praze 1938

Výjimečné dílo jediného autora tam, kde bychom očekávali celý tým expertů, by nemělo uniknout pozornosti české veřejnosti a zejména těch historiků, kteří se zabývají českou otázkou a studiem totalitních režimů. Jistě jim vedle požitku z četby o nádherných příkladech odvážného, hrdého a vytrvalého češství ve světě pomůže doplnit leckterou dosud neúplně zpracovanou, až donedávna tabuizovanou kapitolu českých a česko-slovenských dějin.

ALENA KOTTOVÁ,
překladatelka a nezávislá publicistka