Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > září  > Obálka

Věda, vzdělávání a průmysl v 21. století

2_4.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Pod tímto názvem se 20. července 2011 konalo diskusní fórum v prostorách pražského Velkopřevorského mlýna. Akci zorganizovala společnost Fosfa, jejíž generální ředitel Ing. Ivan Baťka se společně s hlavním hostem, předsedou Akademie věd ČR prof. Jiřím Drahošem, ujal moderátorské role. Smyslem setkání vědců, pedagogů i průmyslníků bylo upozornit na současné problémy v oblastech, v nichž profesně působí, a v názorové výměně nastínit možná východiska a řešení.

2_1.jpg
Prezentaci Milana Zeleného z Fordham University v New Yorku přihlížejí předseda AV ČR Jiří Drahoš a generální ředitel společnosti Fosfa Ivan Baťka.

Pozvání přijaly i další významné osobnosti, mezi nimi např. prof. Milan Zelený z Fordham University v New Yorku, náměstek MPO ČR Ing. Martin Tlapa, vrchní ředitel sekce pro vědu a výzkum MŠMT ČR dr. Jan Hrušák, rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl, rektor VŠCHT doc. Josef Koubek, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR dr. Zdeněk Havlas, technický ředitel společnosti Tos Hulín prof. Jiří Marek či generální ředitel společnosti Continental Automotive Systems Czech Republic prof. Zdeněk Przybyla.

2_2.jpg
Z představitelů Akademie věd se diskusního fóra mj. zúčastnili (zleva) ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Zdeněk Havlas a členové Akademické rady AV ČR Vladimír Nekvasil a Karel Aim.

„Jsem přesvědčen, že nejlepší cestou k podpoře inovací, zejména technologických, je vědecká excelence. To nejlepší, co můžeme udělat pro zajištění konkurenceschopnosti ČR v dlouhodobém horizontu, je především podpořit kvalitní výzkum, což lze nejlépe dokumentovat na klasických příkladech výzkumu, který vedl k nečekaným aplikacím až po mnoha letech. Je nesporné, že skutečně průlomové inovace jsou produkty mnohdy zcela teoretického výzkumu,“ zdůraznil ve svém vystoupení Jiří Drahoš.

Odbor mediální komunikace KAV ČR 

2_3.jpg
Diskusní fórum se konalo v prostorách pražského Velkopřevorského mlýna.