ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Stopy AB v jiných titulech

 

Study Trip na pracoviště Akademie věd ČR

eusja_stopy.jpgVe zpravodaji EUSJA vyšel na str. 9 článek o novinářské studijní cestě na otevření ELI, kterou spoluorganizoval Akademický bulletin. Viz http://www.eusja.org/wp-content/uploads/2016/03/EUSJA-Newsletter-Winter_Spring-2016.pdf.

 

 

 

 Spolupráce při přípravě knihy Homines scientiarum I–V (komplet)

Hvezdy_vedeckeho_nebe.jpgPoděkování za pomoc při realizaci knihy Homines scientiarum. (Akademický bulletin participoval na tvorbě kompletu formou konzultací, výběru snímků i textových podkladů ze svého archivu, tvorbou popisků i úzkou spoluprací Mariny Hužvárové při vzniku jednoho z medailonů.)

 

 
 

AB ve Správy SAV

spravy_sav_ab.jpgČasopis Slovenské akademie věd přetiskl rozhovor Mariny Hužvárové s předsedou AV ČR Jiřím Drahošem – Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

 

 
 

 

AB v časopise Vodní cesty a plavba
vodni_cesty_casopis.jpgČasopis Vodní cesty a plavba č. 4 přetiskl příspěvek dr. Chodějovského z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR věnovaný Antonínu Klírovi, jenž byl součástí pravidelné rubriky Akademického bulletinuPortréty z Archivu.

 

 

  

AB v publikaci Hlávkovy Lužany
hlavka_luzany_kniha.jpgV rejstříku uvedeny odkazy na příspěvky z Akademického bulletinu:

Pechar, Josef: Jubilejní rok Josefa Hlávky. (15. února 1831 v Přešticích až 2. března 1908 v Praze), Akademický bulletin č. 3, 2008 s. 2–5

Pechar, Josef – Hužvárová, Marina: Vídní po Hlávkových stopách, Akademický bulletin č. 12, 2008, s. 10–13

 

Spolupráci při přípravě knihy Volnomyšlenkář
volnomyslenkar.jpgDěkuji redakci Akademického bulletinu za poskytnuté materiály, z nichž jsem ve své práci rovněž mohla vycházet. (Libuše Koubská)

Titulní snímek: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

 

 

 

AB v časopise Zeitschrift des österreichischen Burgenvereines
austria.jpgV rakouském časopise Zeitschrift des österreichischen Burgenvereines se na str. 25 pochvalně zmiňují o publikaci Villa Lanna in Prague, která vyšla jako separátní příloha Akademického bulletinu v roce 2014.

 

 

 

Spolupráce při přípravě knihy Dějiny Akademie věd ČR v obrazech
dejny.jpgAutoři knihy srdečně děkují redakci Akademického bulletinu, všem ústavům Akademie věd ČR a jejich pracovníkům za konzultace o poskytnutí obrazových podkladů a dalším institucím a jednotlivcům za vstřícné poskytnutí publikačních práv k jednotlivým obrazovým materiálům.

 

 

Spolupráce při přípravě knihy Hvězdy vědeckého nebe
Hvezdy_vedeckeho_nebe.jpgPoděkování za vstřícnou spolupráci na přípravě knihy náleží kolektivu redakce Akademického bulletinu Akademie věd ČR, zvláště jeho šéfredaktorce Mgr. Marině Hužvárové.