Z monitoringu tisku

Aktuality

Tři roky od podpisu Memoranda o spolupráci mezi
Akademií věd a Senátem

AVCR_SENAT_01.JPG 20_3.jpg 20_3.jpg 20_3.jpg 20_3.jpg 20_3.jpg                                  

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

  

 U příležitosti tříletého výročí navázání spolupráce mezi Senátem Parlamentu ČR a Akademií věd ČR, kterou zahájil podpis společného Memoranda o stálé konferenci v červenci 2011, se 29. srpna 2014 v pražské Lannově vile setkali zástupci obou stran. Shromáždění zahájil předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš, se zdravicí následně vystoupil předseda Senátu PČR Milan Štěch. Za společnými aktivitami, jichž se dosud uskutečnilo 24, se v prezentaci ohlédl doc. Jaroslav Šebek z Historického ústavu AV ČR.

Zatímco prof. Drahoš vyzdvihl, že nezůstalo pouze u podpisu memoranda a že se realizovaly významné a oboustranně prospěšné akce, Milan Štěch ocenil expertní činnost AV ČR, která je Senátu oporou v oblastech souvisejících s prací této instituce – především v historii, právu a veřejné politice.

Spolupráce mezi AV ČR a Senátem vyústila v uplynulém tříletém období v uspořádání význačných akcí (odborných konferencí, kulatých stolů, seminářů, slavnostních setkání a shromáždění i pracovních návštěv) – z nejvýznamnějších připomeňme seminář Problémy spolupráce mezi akademickou a komerční sférou (4. listopadu 2011), shromáždění u příležitosti 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (22. října 2013) a dále kulaté stoly Praha v kontextu vědní politiky (28. března 2014) a Spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích (21. května 2014).

V závěru jednání si představitelé obou institucí ujasnili budoucí společné aktivity a v diskusi předložili náměty, v nichž by se spolupráce mohla v dalším období odehrávat. Zásadní výzvou se v tomto kontextu jeví aplikace Strategie AV ČR na případnou expertní činnost, a to při vytváření hospodářských, sociálních, kulturních či zdravotních analýz. Jde o efektivní využití synergie akademické a politické sféry. Prof. Jiří Drahoš v této souvislosti poznamenal: „Po debatě v Akademii věd chceme část výzkumu zaměřit více na témata, která hýbou společností – energetiku, zdraví člověka nebo veřejnou politiku. Připravujeme ji jako interní strategii, ale zároveň otevřenou vysokým školám, podnikové i státní sféře.“ Součinnost obou institucí však bude přínosná i v rámci připomenutí velkých společenských událostí – například 125 let založení České akademie věd a umění; Husovo jubileum; výročí konce války…

Shromáždění ve vile Lanna se zúčastnili: za Akademii věd ČR – předseda prof. Jiří Drahoš, místopředsedové AV ČR dr. Jan Šafanda, prof. Vladimír Mareček a dr. Pavel Baran, členové konzultační skupiny memoranda doc. Jan Konvalinka, doc. Jaroslav Šebek a dr. Leoš Horníček; za Senát PČR – předseda Milan Štěch, 1. místopředsedkyně a členka konzultační skupiny memoranda PaedDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Mgr. Miluše Horská, člen konzultační skupiny memoranda dr. Jaroslav Müllner a místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice prof. Eva Syková.

 

Aktuality

1.9.2014 Recenze knihy Gonzaga aneb Revoluce v Minas

Zatím posledním počinem edice Lusobrazilské knihovny nakladatelství Torst je překlad divadelní hry Gonzaga aneb Revoluce v Minas (Gonzaga ou a Revolução de Minas) od Castra Alvese, brazilského básníka a dramatika třetí romantické generace. Na první pohled jde o publikaci určenou především literárním a divadelním nadšencům, protože četba hry z brazilského protikoloniálního hnutí, kterou autor dokončil v roce 1867, není pro každého. Na druhý pohled však, zejména kvůli dvěma doprovodným studiím, zevrubnému kalendáriu a ukázkám z další Alvesovy básnické tvorby, oceníme obsáhlý literárněhistorický vhled do autorova života a lépe porozumíme okolnostem vzniku tohoto klasického literárního díla.

více zde 1.9.2014 Lisabon bez hranic – Analýza prostoru velkoměsta jako interpretační možnost

Studie knihy Zahrada bez hranic z pera studentky pátého ročníku doktorandského studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Mgr. Karoliny Válové: „Mnohovrstevný postmoderní román Zahrada bez hranic (O Jardim sem Limites) vydala portugalská spisovatelka Lídia Jorgeové v roce 1995. Při čtení si nelze nevšimnout významné role, kterou v románu hrají prostory, zejména hlavní město Lisabon. Analýza prostoru románu, kterou lze bezesporu rozkrýt širší význam díla, se tedy jeví jako zajímavá interpretační možnost.“
Obdobné analýze se autorka na stránkách Akademického bulletinu věnovala též ve studii Přístupy k analýze prostoru v literatuře.

více zde 29.8.2014 Tři roky od podpisu Memoranda o spolupráci mezi Akademií věd a Senátem

AVCR_senat_perex.jpgU příležitosti tříletého výročí navázání spolupráce mezi Senátem Parlamentu ČR a Akademií věd ČR, kterou zahájil podpis společného Memoranda o stálé konferenci v červenci 2011, se 29. srpna 2014 v pražské Lannově vile setkali zástupci obou stran. Shromáždění zahájil předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš, se zdravicí následně vystoupil předseda Senátu PČR Milan Štěch. Za společnými aktivitami, jichž se dosud uskutečnilo 24, se v prezentaci ohlédl doc. Jaroslav Šebek z Historického ústavu AV ČR. Zatímco prof. Drahoš vyzdvihl, že nezůstalo pouze u podpisu memoranda a že se realizovaly významné a oboustranně prospěšné akce, AV_senat_perex2.jpgMilan Štěch ocenil expertní činnost AV ČR, která je Senátu oporou v oblastech souvisejících s prací této instituce – především v historii, právu a veřejné politice. Spolupráce mezi AV ČR a Senátem vyústila v uplynulém tříletém období v uspořádání význačných akcí (odborných konferencí, kulatých stolů, seminářů, slavnostních setkání a shromáždění i pracovních návštěv) – z nejvýznamnějších připomeňme seminář Problémy spolupráce mezi akademickou a komerční sférou (4. listopadu 2011), shromáždění u příležitosti 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (22. října 2013) a dále kulaté stoly Praha v kontextu vědní politiky (28. března 2014) a Spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích (21. května 2014).

více zde 29.8.2014 Výstava k 100. výročí narození Jiřího Koláře

kolar_vystava_perex.jpgV Malé galerii Středočeské vědecké knihovny v Kladně je od 28. srpna do 7. října k vidění výstava k 100. výročí narození básníka a výtvarníka Jiřího Koláře. Expozice vznikla v rámci programu rozvoje regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR jako společný projekt Ústavu pro českou literaturu AV ČR a Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Český básník a výtvarník Jiří Kolář byl známý po celém světě hlavně svými kolážemi a experimentálním uměním. Narodil se v Protivíně, ale dětství a mládí prožil v Kladně. Chodil zde do školy, vyučil se truhlářem a pracoval v družstvu Včela. Ve 30. letech 20. století se zapojit do kladenského společenského a kulturního dění. V prostředí průmyslového Kladna vznikaly jeho první, surrealistické verše. Po válce odešel do Prahy. V letech 1952–1953 byl na základě strojopisu básnické sbírky Prometheova játra soudně stíhán za kritiku režimu. V roce 1977 podepsal Chartu 77 a o dva roky později mu bylo znemožněno vrátit se ze studijního pobytu v západním Berlíně.

více zde 29.8.2014 Výběrové řízení na pozici vědeckého pracovníka

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici: Výzkumný a vývojový pracovník (postdoktorand) se zaměřením na plynovou chromatografii.
Požadavky: VŠ vzdělání přírodovědného charakteru (chemie), Ph.D. v oboru chemie se zaměřením na plynovou chromatografii a dobrou znalost anglického jazyka. Termín nástupu: ihned nebo dohodou. V případě zájmu o tuto pozici zašlete svůj strukturovaný životopis s důrazem na zkušenosti relevantní pro nabízenou pozici na e-mail: sukova@irsm.cas.cz nebo na adresu ÚSMH AV ČR, v. v. i., Andrea Suková - personální referent, V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8, zn.: laboratoř geochemie. Přihlášky zasílejte do 30. října 2014.

více zde 29.8.2014 BIOCEV: hrubá stavba dokončena

Navzdory deštivému počasí se novináři i další pozvaní hosté seznámili 27. srpna 2014 s dokončením hrubé stavby projektu BIOCEV – Biotechnologického a biomedicínského centra, které společně budují šestice ústavů Akademie věd ČR a dvě fakulty Univerzity Karlovy. Komentované prohlídky jednoho z šesti center excelence, jehož dokončení lze předpokládat na jaře příštího roku, se ve Vestci u Prahy zúčastnili rovněž představitelé participujících institucí: ředitel projektu BIOCEV prof. Pavel Martásek, ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR (nositel dotace) prof. Václav Hořejší, místopředseda AV ČR prof. Vladimír Mareček či někdejší předseda AV ČR prof. Václav Pačes.

více zde 28.8.2014 Úspěch českých vědců publikovaný v časopise Stem Cells

Kmenové buňky kostní dřeně mohou mít pozitivní účinek na průběh Amyotrofické laterální sklerózy (ALS), neurodegenerativního onemocnění, jež vede během dvou až pěti let ke smrti pacienta a na které není žádný dostupný lék. K tomuto závěru, jenž byl nyní zveřejněn v prestižním mezinárodním lékařském časopise Stem Cells, došli vědci z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR pod vedením profesorky Evy Sykové. Publikované výsledky ukazují, že intrathekální aplikace lidských kmenových buněk z kostní dřeně (tj. do likvoru v páteřním kanálu) zpomalila u laboratorních zvířat svalovou atrofii, zvýšila počet přežívajících motoneuronů, zpomalila rozpad perineurálních sítí obalujících těla moroneuronů pro jejich správnou funkci, snížila míru apoptózy (buněčné smrti) v oblasti krční míchy a zvýšila hladinu cytokinů IL1-alfa a MCP1, které mohou hrát významnou roli v průběhu onemocnění.

více zde 28.8.2014 Výběrové řízení pro vědecké pracovníky

Nadace Český literární fond vypisuje druhé kolo výběrového řízení na poskytnutí cestovních příspěvků pro vědecké pracovníky a aspiranty do 35 let věku, kteří se zúčastní zahraničních kongresů, symposií či krátkodobých studijních pobytů ještě v tomto roce. Uzávěrka podání žádostí je 12. září 2014. Podrobné informace naleznete na adrese www.nclf.cz; e-mail: hajkova@nclf.cz, tel.: 222 560 081-2.

více zde 28.8.2014 21. kongres chemického a procesního inženýrství CHISA

Již od roku 1972 náleží poslední srpnový týden v Praze setkání téměř tisícovky chemiků z celého světa. Sympozium s dlouholetou tradicí, které patří k nejvýznamnějším akcím v oboru, spolupořádají Česká společnost chemického inženýrství, Ústav chemických procesů AV ČR a Inženýrská akademie ČR. Zatímco první ročník se uskutečnil v Brně (1962), dva následující (1965 a 1969) v Mariánských Lázních; od roku 1972 je dějištěm česká metropole (nejprve ve tříletém intervalu, od roku 1996 se koná každé dva roky). V době, kdy většina vědeckých konferencí mění místo svého konání, zájem o kongresy CHISA pořádané přes 30 let na stejném místě podle předsedy Akademie věd ČR – a rovněž kongresu – prof. Jiřího Drahoše neklesá. Pro poslední ročníky je charakteristický především příliv doktorandů a postdoků a jejich výrazný zájem o přednášky. „Těžce se rozhodujeme, komu z nich dáme prostor na posterech a koho pozveme jako přednášející – mladí badatelé ale volí zejména přednášky, aby si vyzkoušeli své prezentační schopnosti, což vítám,“ uvedl prof. Drahoš.

více zde 28.8.2014 Přednáška prof. Lotmana a doc. Lotmanové

V Ústavu pro českou literaturu AV ČR se 23. září 2014 od 13:00 hod. uskuteční mimořádné přednášky prof. Mihhaila Lotmana a doc. Marie-Kristiiny Lotmanové. Prof. Lotman (Tallinn University, University of Tartu) se zaměří na současné trendy v literární sémiotice a doc. Lotmanová (University of Tartu) se bude věnovat historii překládání české poezie do estonštiny, jehož tradici započala vynikající estonská básnířka Marie Underová (1883–1980). Přednášky budou prosloveny v angličtině bez tlumočení. Více informací zde.

více zde 25.8.2014 Stanovisko KŽP AV ČR k senátnímu návrhu zákona o NP Šumava

Národní park Šumava je velmi cenné přírodní území a zahrnuje mnoho lokalit vysoké přírodovědné hodnoty. Představuje významné přírodně kulturní dědictví, a to nejen z pohledu národního, ale i evropského. Takové území si nepochybně zaslouží kvalitní právní normu, která zajistí jeho ochranu a rozumný udržitelný rozvoj zohledňující potřeby místních obyvatel.
Předložený návrh zákona bohužel zcela pomíjí standardy středoevropských národních parků. Rovněž nebere v potaz doporučení Mezinárodního svazu ochrany přírody pro kategorii II – národní park, do které NP Šumava spadá. Taktéž nejsou respektovány závazky vyplývající ze směrnic č. 2009/147/ES, o ochraně volně žijících druhů ptáků, a č. 92/43/EHS, o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť.

více zde 21.8.2014 21. srpen 1968

Česká republika si připomíná okupaci z roku 1968. V noci na 21. srpna vtrhla na území tehdejšího Československa vojska Varšavské smlouvy, aby na dlouhé roky usekla slibně se rozvíjející demokratizační proces ve společnosti. Tímto tématem se široce zabývalo naše letní dvojčíslo 2008 v příspěvcích Rok 1968: Tání a úsměvy, tanky a kocovina; Invaze; Vpád vojsk a Akademie (Pohled z nižšího patra); Československá věda po osmašedesátém a do jisté míry se ho dotýká i pozdější úvaha O svobodě slova.
Neblahé výročí, které negativně ovlivnilo životy Čechoslováků, si připomeňme například na osudu švédského spisovatele, autora desítek knih a stejně plodného dramatika a režiséra ověnčeného mezinárodními cenami, jehož jméno Vladimír Oravský zřetelně prozrazuje slovenské kořeny.

více zde 21.8.2014 Vyšší princip pískovcový

Tajemná síla kontrolující erozi pískovcových skal, duch horniny, inteligentní organismus, tajemství skalních bran po 150 letech tápání vyřešeno – jen některé z titulků, které otiskla na přelomu července a srpna média po celém světě. Šlo samozřejmě o novinářskou nadsázku, snahu zaujmout… a prodat. Spouštěcím mechanismem bylo publikování článku v časopise NATURE Geoscience, který poprvé věrohodně prokázal princip, který je zásadní pro určitou etapu vývoje skalních bran a některých dalších známých pískovcových útvarů. Jde o myšlenku tak jednoduchou, že mnozí lidé měli za to, že je již dávno známá. Pokud jste se ale o ní chtěli něco dozvědět, ve vědeckých článcích a monografiích o pískovci jste ji nenašli.

více zde 21.8.2014 Jak na vědu? Férově!

Národní kontaktní centrum – ženy a věda zve na 3. národní konferenci o genderu a vědě: role státu a výzkumných institucí, která se uskuteční 22. října 2014 v budově AV ČR na Národní třídě v Praze. Symposium se zaměří na profesní rozvoj, zastoupení žen na vedoucích pozicích a genderové aspekty vzniku vědeckého poznání. V jeho průběhu bude vybrané české vědkyni předáno ocenění v oboru stavebního inženýrství za rok 2014. Záštitu nad konferencí přijali místopředseda pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.

více zde 19.8.2014 VEŘEJNÁ SBÍRKA

Lidove_noviny_perex.jpgÚstav molekulární genetiky AV ČR vyhlásil veřejnou sbírku na pomoc čtrnáctileté Katareey Epp, která trpí závažnou formou nádorového onemocnění. Její rodiče jsou v ústavu zaměstnáni v rámci projektu BIOCEV. Jelikož rodina pochází z tzv. třetí země, konkrétně z Austrálie, podle českých zákonů nemá Katareey nárok na veřejné zdravotní pojištění. Náklady na intenzivní léčbu dívky během prvních dvou měsíců překročily limit komerčního pojištění ve výši 1,6 milionu Kč. Léčení však bude ještě dlouhé a finančně náročné a celé je hradí pouze rodiče z vlastních zdrojů. Současný doplatek téměř jeden milion korun každým dnem léčby narůstá, proto se pracovníci ÚMG rozhodli pomoci rodině prostřednictvím sbírky na léčebné výlohy pro Katareey.

více zde 18.8.2014 K jubileu prof. Františka Šmahela

Vedoucí Centra medievistických studií, společného pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a UK prof. František Šmahel patří k několika málo čelným českým historikům, jejichž odborný přínos a autorita jsou po právu uznávány bezvýhradně nejen doma, ale i v zahraničí. V současnosti je jedním z nejvýznamnějších odborníků na českou i na obecnou historii pozdního středověku s velkým důrazem na problematiku humanismu, renesance a reformace ve střední Evropě a je považován za nestora evropských univerzitních dějin. U příležitosti významného životního jubilea obdrží 3. září 2014 prof. Šmahel Pamětní medaili Jana Patočky – ocenění pojmenované po významném českém filosofovi dotýkajícím se v mnohém i problematiky husitství a starších českých dějin. Více se dočtete v příspěvku dr. Antonína Kostlána v zářijovém čísle Akademického bulletinu.

více zde 18.8.2014 Ekonomie války a syrsko-turecké pohraničí

Orient_pozvanka_perex.jpgOrientální ústav Akademie věd ČR zve na další přednášku z cyklu Orient zblízka, která se uskuteční ve čtvrtek 4. září v 18:00 v zasedacím sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Přednášku s názvem Ekonomie války a syrsko-turecké pohraničí přednese Mgr. Jan Čuřík z OÚ AV ČR.
Ozbrojený konflikt probíhající od r. 2011 na syrském území otevřel během svého trvání prostor pro hlubokou transformaci syrské ekonomiky. Úbytek obyvatelstva v důsledku migrace vyvolané konfliktem, proměny venkova a zemědělství a rozpad syrského území do oblastí ovládaných milicemi s sebou přináší ekonomické příležitosti, které se staly jedním z motorů války. Jakou roli v tomto fenoménu dobře patrném zvláště v severních oblastech Sýrie hraje blízkost tureckého území? Můžeme být v budoucnosti v severním pásu syrského území svědky ustavení neformálního tureckého „protektorátu“, jehož vazby na Damašek zůstanou pouze formální? Kontakt: ostransky@orient.cas.cz.

více zde 18.8.2014 18. světový mikroskopický kongres v Praze

Nejvýznamnější setkání vědců zaměřených na mikroskopii pořádané jedenkrát za čtyři roky se letos uskuteční po 20 letech v Evropě, a to v Praze ve dnech 7. až 12. září. Na přípravách kongresu, kterému předsedá prof. Pavel Hozák z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, se podílí řada vědců z ústavů Akademie věd. Někteří z nich budou též předsedat sekcím nebo vystoupí jako zvaní řečníci. Podrobné informace naleznete zde.

více zde 18.8.2014 Modrý a zelený záblesk

Titul Česká astrofotografie měsíce za červenec 2014 získal snímek Petra Horálka Modrý a zelený záblesk: „Už jste viděli zelený nebo dokonce modrý paprsek při vycházejícím nebo zapadajícím Slunci? Právě to zachytila výherní fotografie. Tyto paprsky jsou vzácným jevem, který se objevuje na horním okraji Slunce a jsou pozorovatelné pouze ve skutečně výborných pozorovacích podmínkách, když je atmosféra čistá a tedy průzračná. Příčinou jevu je lom slunečních paprsků v zemské atmosféře, tzv. astronomická refrakce."

více zde 14.8.2014 Michail Bulgakov: Nekrolog psaný za života

bulgakov.jpgJsou spisovatelé, kteří se stali ikonou své země nejen svým dílem, ale i svým životem: Božena Němcová, Jaroslav Hašek, Karel Čapek. V Rusku je takovou ikonou Michail Bulgakov. Román Mistr a Markéta je přirovnáván co do významu ke Gogolovým Mrtvým duším, ale do povědomí kulturní veřejnosti se zapsal stejně výrazně Bulgakovovův život, především jeho paradoxní podobou. V prvních letech sovětského režimu byl Bulgakov úspěšným dramatikem a spisovatelem groteskních próz, v roce 1929 se jeho postavení náhle zhroutilo: jeho hry byly staženy z repertoáru, prózy nebyly povoleny do tisku. V dubnu 1930 mu však zavolal sám Stalin, který dovolil, aby jej jako dramaturga zaměstnalo Moskevské umělecké divadlo, jež také jako jediné smělo uvádět jeho hru Dni Turbinových. Vlastní Bulgakovova díla i dramatizace, např. Dona Quijota nebo Mrtvých duší, byly nadále buď zakazovány, nebo se dostávaly na veřejnost jen s velkými potížemi a škrty. Režim neukázal svou krutost, ale prolhanost. Na Bulgakova působila stejně depresívně jako přímé pronásledování: zemřel 10. března 1940, v nejtemnějším okamžiku evropské historie 20. století, kdy se zdálo, že spojenectví Německa se Sovětským svazem navždy zastřelo jakoukoliv pozitivní perspektivu.

více zde

archiv aktualit

Oficiální časopis Akademie věd ČR