ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > červ-srp  > Z Bruselu

Workshop SCIAP 2014

Organizátoři projektu SCIAP (SCIence APproach) připravili 11. června 2014 v Lannově vile pracovní setkání, na němž si popularizátoři vědy vyměnili své zkušenosti a vzájemně se inspirovali k novým nápadům. Workshopu se vedle badatelů z pracovišť Akademie věd a dalších institucí zúčastnili rovněž vědečtí novináři a zástupci marketingových agentur se specializací na prezentaci vědy v českých médiích.

24_1.JPG
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Úspěšnému projektu Střediska společných činností AV ČR vyjádřil podporu prof. Pavel Janoušek z Akademické rady AV ČR. V úvodním bloku prezentací například dr. Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český představila aktivity svého pracoviště v souvislosti se státní maturitou a nedávno vyšlou Akademickou příručku českého jazyka (podrobněji viz AB 4/2014). První knižní vydání přepracované a doplněné Internetové jazykové příručky získalo ohlas v médiích, například Mladá fronta otiskla k tématu několikadílný seriál na pokračování. V podvečerním hlasování ve vile Lanna byla tato prezentace zvolena jako nejpoutavější. Nezůstalo však jen u ní – své inter­aktivní programy představili zástupci plzeňského Tech­mania Science Center či libereckého science centra iQlandia.

24_1.JPG

24_1.JPG

lsd