ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > červ-srp  > Obálka

Prémie Otto Wichterleho

02_1.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Šestadvacet mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť Akademie věd, převzalo od předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše 3. června 2014 v pražské Lannově vile Prémie Otto Wichterleho. Na ocenění, jež ve svém názvu hrdě nese jméno vynikajícího českého chemika a prvního polistopadového předsedy Československé akademie věd, bylo navrženo 38 badatelů z 23 pracovišť AV ČR. Ceremoniálu se vedle představitelů Akademické rady a hostů z pracovišť AV ČR zúčastnili mj. i prof. Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu a doc. Jiří Homola z Ústavu fotoniky a elektroniky – někdejší laureáti Prémie, jimž se posléze podařilo získat rovněž Praemium Academiae pro vynikající vědce s mezinárodním přesahem.

02_1.jpg

Návrhy na udělení prémií podávají ředitelé vědeckých pracovišť AV ČR po konzultaci s příslušnými vědeckými radami. Ocenění směřuje k vybraným, vysoce kvalitním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají k rozvoji poznání, jsou nositeli vědeckých hodností (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a v kalendářním roce podání návrhu nepřekročili věk 35 let. Letos byly oceněny i dvě kandidátky překračující tuto věkovou hranici, neboť ta se dle směrnice soutěže prodlužuje o dobu trvání mateřské dovolené.
Seznam nositelů za rok 2014 naleznete v AB 6/2014.

02_1.jpg

02_1.jpg

 lsd