ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 17. zasedání Akademické rady AV ČR

 

Akademická rada dne 13. května 2014:
Schválila

 •  přidělení finančních prostředků na dotaci Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., podle návrhu Komise pro informační technologie AV ČR.

Souhlasila

 •  s rozšířením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. května 2013 mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., a sdružením MVO – ELI II.

Udělila předchozí souhlas podle zákona o veřejných výzkumných institucích k uzavření

 •  rámcové kupní smlouvy mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., a společností ARBYD CZ, s. r. o.;
 •  dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. května 2013 mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., a sdružením MVO – ELI II.

Jmenovala

 •  prof. RNDr. Jana Zimu, DrSc., předsedou dozorčích rad:
 •  Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 13. května 2014 na druhé pětileté funkční období, tj. do 12. května 2019;
 •  Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 13. května 2014 na druhé pětileté funkční období, tj. do 12. května 2019.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil

 •  čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách RNDr. Pavlu Krejčímu, CSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.);
 •  čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách:
 •  prof. RNDr. Janu Paloušovi, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.);
 •  RNDr. Janu Stöckelovi, CSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.);
 •  čestnou oborovou medaili Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách doc. RNDr. Jaromíru Ulrychovi, DrSc. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.);
 •  čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách:
 •  RNDr. Vlastě Jankovské, CSc. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.);
 •  prof. Maximu D. Frank-Kamenetskemu, Ph.D., DrSc. (Ruská akademie přírodních věd, Boston University, Boston, USA);
 •  RNDr. Bohdanu Slavíkovi, DrSc. (v důchodu, dříve Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.);
 •  čestnou oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách prof. Christopheru A. Simsovi, Ph.D. (Princeton University, Princeton, USA);
 •  čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách Dr. Robertu Luftovi (Collegium Carolinum, München, Germany);
 •  čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy:
 •  Marku Janáčovi (dokumentarista);
 •  PhDr. Markétě Pravdové, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.);
 •  Prémii Otto Wichterleho v roce 2014 těmto mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR:

I. Oblast věd o neživé přírodě

 • RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. Astronomický ústav
 • RNDr. Jana Vejpravová, Ph.D. Fyzikální ústav
 • Mgr. Jakub Plášil, Ph.D. Fyzikální ústav
 • Mgr. Martin Kempa, Ph.D. Fyzikální ústav
 • Mgr. Martin Švec, Ph.D. Fyzikální ústav
 • Mgr. Prokop Závada, Ph.D. Geofyzikální ústav
 • RNDr. Leona Chadimová, Ph.D. Geologický ústav
 • Ing. Jan Hrabina, Ph.D. Ústav přístrojové techniky
 • Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D. Ústav přístrojové techniky
 • PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. Ústav teorie informace a automatizace

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

 • RNDr. Jan Štefka, Ph.D. Biologické centrum
 • RNDr. Marie Prchalová, Ph.D. Biologické centrum
 • Mgr. Michaela Pekarová, Ph.D. Biofyzikální ústav
 • Mgr. Petr Pecina, Ph.D. Fyziologický ústav
 • RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. Fyziologický ústav
 • RNDr. Petra Procházková, Ph.D. Mikrobiologický ústav
 • Mgr. Matěj Polačik, Ph.D. Ústav biologie obratlovců
 • doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie
 • Ing. Jakub Kaminský, Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie
 • RNDr. Milan Kožíšek, Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie

III. Oblast humanitních a společenských věd

 • PhDr. Petr Kitzler, Ph.D. Filosofický ústav
 • Mgr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D. Filosofický ústav
 • Patrick Gaulé, Ph.D. Národohospodářský ústav
 • Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. Psychologický ústav
 • Mgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D. Sociologický ústav
 • PhDr. Aleš Bičan, Ph.D. Ústav pro jazyk český

Vzala se souhlasem na vědomí

 •  opatření provedená k realizaci usnesení XLIV. zasedání Akademického sněmu.

Vzala na vědomí

 •  usnesení vlády České republiky ze dne 16. dubna 2014 č. 250 o úpravě Přílohy č. 10 Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015).