ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > červen  > Úvodník

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

vítejte v červnovém čísle Akademického bulletinu, který vám zelenomodrou strukturou titulního motivu otevírá příspěvek o nové unikátní technologii recyklace PET materiálů z dílny Ústavu chemických procesů AV ČR. V této souvislosti připomeňme, že na stav životního prostředí neúnavně upozorňuje při nejrůznějších příležitostech předseda příslušné akademické komise dr. Radim Šrám. Tématu se týkala rovněž mezinárodní konference Vědeckého výboru pro životní prostředí, která se konala v Praze.
Druhou desítku let své existence slaví Učená společnost ČR, ovšem i její letošní zasedání, jak už je u nás smutným zvykem, prošlo koncem května téměř bez povšimnutí veřejnosti. Zato o pár dní později, počátkem června, když přebíral zakladatel moderní lingvistiky a filozof prof. Noam Chomsky z MIT v Akademii věd čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis a při té příležitosti proslovil přednášku, se rozpoutala mediální bouře. Vzhledem k významu události pozvala Akademie do největšího sálu své historické budovy i veřejnost. Kapacita ale obrovskému zájmu nestačila, a tak se musela část lidí spokojit se zprostředkovaným přenosem mimo hlavní sál, jak tomu bývá i při jiných akcích. Přímé vysílání zajistil také rozhlas. Nebyla by to však politicky kontroverzní osobnost Chomského, aby 04_1.jpgse okamžitě nevyrojily spiklenecké teorie o selekci posluchačů ze strany Akademie věd. Více informací včetně odkazu na videozáznam najdete na http://abicko.avcr.cz.
Poslední aktuální poznámka je z 9. června a patří rezignaci dlouho kritizovaného předsedy Grantové agentury ČR prof. Petra Matějů ze své funkce k 1. říjnu 2014. Vyhrocená situace mezi vědeckou obcí a GA ČR vedla až k tomu, že předseda Akademie věd a předsednictvo České konference rektorů v dubnu vyzvali vládu k jejímu řešení.

MARINA HUŽVÁROVÁ