ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > červen  > Ocenění

LʼOréal pro ženy ve vědě

Program podporující talentované vědkyně již poosmé ocenil výjimečné badatelské projekty. Celosvětová iniciativa se koná pod záštitou organizace UNESCO a jejím odborným garantem v České republice je Akademie věd ČR. Za dobu existence projektu podpořil L’Oréal šesti miliony korun již 24 českých vědkyň. Tři laureátky převzaly ocenění 29. května 2014 na ceremoniálu v Café Louvre v Praze.

Klání o prestižní stipendia bylo náročné, neboť se počet přihlášek do programu oproti roku 2013 zdvojnásobil; s 67 přihlášenými vědkyněmi se tak letošní ročník zařadil k vůbec nejúspěšnějším v historii. Do finále vybrala odborná porota 13 nejlepších vědeckých prací, jejichž autor­ky je osobně obhajovaly před odborníky z Akademie věd, zástupci České komise pro UNESCO a generálním ředitelem společnosti L’Oréal Laurentem Boukobzou.
„Letošní ročník byl doslova soubojem, a to nejen kvůli rekordnímu počtu přihlášených, ale také díky vysoké kvalitě soutěžních projektů. Vysokému počtu zájemkyň dopomohla i možnost využít získané finance nejen na vědecké bádání, ale i pro osobní účely. Každoročně se potkáváme s rozličnými ženami a mnoho z nich zastává nejen roli vědkyně, ale také manželky a matky. Každá z nich si zaslouží odměnu za vysoké pracovní nasazení a odvahu pustit se do vědeckého bádání v oborech, jimž zpravidla dominují muži,“ uvedla při ceremoniálu předsedkyně poroty prof. Blanka Říhová z Mikrobiologického ústavu AV ČR.

loreal_1.jpg
Všechna fota: Archiv L’Oréal
Dagmara Sirová z Katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty JU


První laureátkou Stipendia L’Oréal Pro ženy ve vědě 2013 se stala dr. Dagmara Sirová z Katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty JU, jež se dlouhodobě zabývá inter­akcemi mezi rostlinami a mikroorganismy. Se svým vědeckým týmem zkoumá bakterie, které dokáží pozitivně ovlivňovat růst a vitalitu rostlin. Jako modelový organismus využívá bezkořenovou rostlinu – bublinatku. Přítomnost žen ve vědě považuje za důležitou, protože přinášejí jiný pohled na vědu a výzkumné problémy: „Svět momentálně tíží mnoho naléhavých globálních témat, která je nutné řešit, a ženský přístup je leckdy přínosný,“ uvedla.

loreal_2.jpg
Kateřina Kůsová z Fyzikálního ústavu AV ČR

Výzkumem pevných látek a nanomateriálů se zabývá dr. Kateřina Kůsová z Fyzikálního ústavu AV ČR. Do soutěže se přihlásila s materiá­lovým výzkumem křemíkových nano­částic, jež jsou pozoruhodné tím, že na rozdíl od běžného křemíku mohou relativně dobře svítit. V praxi by se daly křemíkové nanočástice využít v elektronických obvodech (například do počítačů a dalších elektronických zařízení) nebo pro značkování buněk. „Pokud se chcete věnovat vědě, obrňte se trpělivostí a nevzdávejte se. Rozdělovat rovnoměrně čas mezi rodinu a vědeckou práci může být sice obtížné, ale když máte podporu svého okolí, dá se zvládnout vše,“ vzkázala laureátka kolegyním.

loreal_2.jpg
Zuzana Starostová z Přírodovědecké fakulty UK

Třetí oceněná dr. Zuzana Starostová z Přírodovědecké fakulty UK zkoumá energetické náklady regenerace tkání, konkrétně na příkladu regenerace ocasu u ještěrů. Poznání fyziologické podstaty tohoto procesu je nejen podnětným vědeckým tématem, ale má i potenciál k praktickému využití poznatků v oboru regenerační medicíny. Také ona zastoupení žen ve vědě oceňuje: „Smíšené týmy jsou více tvůrčí v hledání způsobů, jak dosáhnout vytyčeného cíle.“

GABRIELA ADÁMKOVÁ