ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > červen  > Obálka

Kulatý stůl v Senátu

Kulaty_stul.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: předseda Akademie věd Jiří Drahoš, 1. místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková a Václav Marek z České hlavy PROMO, který vystoupil na téma proč si vědci a podnikatelé nerozumí aneb proč není věda v praxi.

Na téma spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích diskutovali 21. května 2014 ve Frýdlantském salonku Senátu Parlamentu ČR představitelé vědy, vysokých škol, průmyslu a obchodu. Kulatý stůl se z iniciativy 1. místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové a předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše uskutečnil v rámci Memoranda o spolupráci mezi Senátem Parlamentu ČR a Akademií věd ČR. Aktéři jednání debatovali především o perspektivách využití výsledků základního a aplikovaného výzkumu v praxi a jejich přínosu pro hospodářský rozvoj ČR. Role moderátora se zhostil dr. Otakar Fojt z Britského velvyslanectví v Praze.
Jak uvedla A. Gajdůšková, spolupráce mezi Akademií věd a Senátem se odvíjí nejen na téma „jak podporovat vědu“, ale rovněž v kontextu otázky, jak pro politická rozhodování vycházet z vědeckého základu. Předseda AV ČR shrnul několik klíčových potřeb: v oblasti základního výzkumu je žádoucí zdravá skeptičnost při stanovování priorit, je nezbytná fungující komunikace mezi průmyslovou a akademickou sférou a též státní motivace firem, aby nežádaly finance z veřejných zdrojů, nýbrž uplatňovaly výzkum u institucí, jako je Akademie věd.
Kromě panelistů, kteří vystoupili s odbornými příspěvky, se kulatého stolu zúčastnili místopředsedkyně senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a současně ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR prof. Eva Syková a předseda sněmovního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu prof. Jiří Zlatuška.

Senat_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

lsd