ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > červen  > Osobnost

Jubileum Ladislava Tondla

V Akademickém konferenčním centru v pražské Husově ulici se 12. března 2014 konala slavnostní prezentace mimořádného čísla recenzovaného časopisu Teorie vědy s podtitulem „Věda, kultura, veřejnost“, které vyšlo u příležitosti 90. narozenin prof. Ladislava Tondla.

Tondl_1.jpg
Foto: Archiv FLÚ AV ČR
Jubilantu Ladislavu Tondlovi poblahopřál Jiří Beneš z Filosofického ústavu AV ČR


Setkání, jehož se zúčastnili domácí i zahraniční hosté, zahájil dr. Adolf Filáček z Filosofického ústavu AV ČR; za vedení pracoviště promluvil zástupce ředitele dr. Jiří Beneš. Osobními vzpomínkami přispěli prof. Pavel Materna a prof. Petr Koťátko, ze zahraničních hostů promluvil prof. Gerhard Banse z výzkumného centra KIT v Karlsruhe.

Dr. Filáček zhodnotil osobnost prof. Tondla a jeho významnou roli při vzniku a vývoji Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ; tzv. Kabinet teorie a metodologie vědy začal působit od ledna 1968 jako institucionální a badatelská odpověď na poptávku tehdejší doby po rozvíjení vědní politiky a zkoumání přínosů a zákonitostí vědeckého výzkumu při technologickém rozvoji společnosti. K založení pracoviště vyzval prof. Tondla tehdejší předseda ČSAV prof. František Šorm; mezi první pracovníky Kabinetu patřili například prof. Karel Berka a Ing. Eva Křížová-Frýdová. Jeho současná podoba se datuje od roku 1993, kdy vznikl po razantní personální redukci AV ČR.

Prof. Tondl neměl jednoduchý život a opakovaně čelil nepřízni doby, v níž žil. Navzdory tomu vyrostl v jedinečnou vědeckou osobnost, která rozsahem a záběrem badatelských aktivit i syntetizujícím přístupem v oblasti metodologie vědy navazuje na tradici dřívějších univerzálních badatelů. Jeho úspěšné dílo vznikalo během pohnutého životního osudu, do něhož se promítla většina peripetií českého dějinného vývoje ve dvacátém století. Právě tyto peripetie zmínil prof. Tondl v poděkování spolupracovníkům.

Sborník k 90. narozeninám prof. Tondla nevyšel v podobě mimořádného čísla Teorie vědy náhodou; letos v lednu totiž uběhlo 45 let od vydání prvního čísla, které bylo publikováno v lednu 1969 v podobě čtvrtletníku pod názvem Teorie a metoda. Tehdejší zaměření a obsah časopisu významně ovlivnil právě prof. Tondl ve spolupráci s prof. Berkou. Úvodník, který pro počáteční číslo napsal, je stále aktuální a do značné míry vystihuje i současné poslání Teorie vědy. Časopis Teorie a metoda přečkal i zrušení Kabinetu teorie a metodologie vědy a jeho včlenění do normalizovaného Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, ačkoli v jeho vydávání nastal zhruba desetiletý výpadek; letos vychází 36. ročník pod současným názvem Teorie vědy.

Příspěvky jsou v mimořádném čísle seřazeny způsobem pro tento vědecký časopis obvyklým: jsou mezi nimi tematické studie, miscelanea, ale i osobní vzpomínky a komentáře, jež navazují na vědecká témata a výsledky badatelské činnosti jubilanta – součástí je též přehledná bibliografie prací prof. Tondla. Mimořádné číslo Věda, kultura, veřejnost obsahuje články od 20 autorů, z nichž někteří pocházejí ze zahraničí. Rozsáhlý tematický záběr dokumentuje multioborový charakter vědeckých aktivit prof. Tondla. Jeho pracovitost, nadšení pro vědu a nezištné předávání znalostí a zkušeností povzbuzuje všechny zájemce o poznatky předávané prostřednictvím časopisu, který prozíravě před 35 lety založil.

Tondl_2.jpg

Prof. Ladislav Tondl je špičkovou osobností české filozofie, vědy a techniky. Jeho originální a průkopnické práce v oblasti sémantiky a sémiotiky, filozofie vědy a filozofie techniky dosáhly světového uznání. S jeho jménem jsou spojeny i významné intelektuální iniciativy ve vztahu k veřejnosti, které nadále inspirují a utvářejí život české vědecké obce. Za léta svého vědeckého působení zkoncipoval a zahájil mnohé koncepční výzkumné programy, v zahraničí se stal respektovaným výrazným představitelem analytického filozofického myšlení a udržoval těsné pracovní kontakty s profesionálně blízkými význačnými zahraničními filozofy a logiky (s R. Carnapem, H. Simonem, T. Kotarbiňským, J. Bar-Hillelem, J. J. Salomonem a dalšími). Ve vědeckém světě je uznáván zejména pro svůj přínos k sémiotickým a informačním dimenzím techniky a k problematice vědeckých procedur.
Prezentace mimořádného čísla Teorie vědy beze zbytku splnila svou roli: informovala o podnětné publikaci Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ a posloužila jako vítaná příležitost popřát prof. Tondlovi do dalších let hodně zdraví, osobní spokojenosti a vnitřní radosti z další badatelské práce a přitom se potěšit z jeho vitality a přátelské kolegiality.

ADOLF FILÁČEK a PETR MACHLEIDT,
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.