ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > červen  > Z Bruselu

Otevření Slovenské styčné kanceláře v Bruselu

V Bruselu sídlí od ledna 2014 Slovenská styčná kancelář pro výzkum a vývoj – SLORD (Slovak Liaison Office for Research and Development). Jejím vedoucím se stal Daniel Straka, který před příchodem do Bruselu působil na Ministerstvu školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky, dále na Úřadu vlády v sekci evropské politiky a znalostní společnosti a ve Slovenské organizaci pro výzkumné a vývojové aktivity, kde se věnoval koordinaci 7. rámcového programu, popularizaci vědy či programu Horizont 2020.

brusel_logo.jpg

Slovenská styčná kancelář je součástí příspěvkové organizace Centrum vědecko-technických informací Slovenské repub­liky, jež spadá pod Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu. Prvotní myšlenka vzniku styčné kanceláře se zrodila v roce 2005 a realizovala se na začátku tohoto roku. Tři zdejší pracovníci se zaměřují na výzkum, vývoj a inovace a jsou rovněž členy programových výborů H2020, v čemž D. Straka spatřuje potenciál k budoucímu rozvoji kanceláře, k jejímuž zřízení napomohlo Stálé zastoupení Slovenské republiky při EU v Bruselu – od zabezpečení prostor až po navázání kontaktů s reprezentanty evropských institucí. Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace sehrála důležitou roli při zapojení slovenských kolegů do neformálního sdružení styčných kanceláří IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices) od 1. dubna 2014.

Hlavními cíli nově zřízené kanceláře jsou: zlepšit komunikaci s evropskými a dalšími institucemi sídlícími v Bruselu; usnadnit informovanost mezi Evropskou komisí a slovenskými vědci; propagovat slovenský výzkum a jeho výsledky; poskytovat slovenským vědcům podporu v Bruselu; zvýšit podíl Slovenska na projektech v rámci programu H2020 a aktivně působit v IGLO. Ačkoli se webové stránky kanceláře teprve připravují, již nyní informují pracovníci relevantní aktéry na Slovensku (je jich přibližně 1500) o aktuálním dění v oblasti vědy a výzkumu.

SLORD poskytuje služby, které zahrnují distribuci informací (cílené a aktuální informace o výzvách a možnostech účastí v projektech H2020; monitorování a analýzu evropských politik zaměřených na výzkum, vývoj a inovace); propagaci slovenského výzkumu a inovací (potenciál výzkumu a vývoje a dosažených výsledků; pořádání informačních dnů, workshopů, seminářů, konferencí, návštěv a školení) a služby v oblasti podpory a konzultací (poskytování cílených informací o možnostech účastí v mezinárodních konsorciích; pomoc slovenským vědcům při hledání projektových partnerů; sjednávání schůzek se zaměstnanci EK a dalších institucí; logistickou podporu setkání; účast na různých akcích a konferencích v Bruselu). Předpokládá se i pořádání seminářů v oblastech, jako jsou průřezové aktivity (cross-cutting activities) nebo otevřený přístup k vědeckým datům (open access). Prostor pro další propagaci slovenského výzkumu a rozvoj aktivit kanceláře přinese i slovenské předsednictví v Radě EU v roce 2016.

Oficiální otevření kanceláře se plánuje na 16. června 2014; pozvání přijali významní reprezentanti na národní i evropské úrovni – mj. slovenský eurokomisař Maroš Šefčovič nebo ministr školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky Dušan Čaplovič. Otevření doprovodí diskuse, která by se podle slov D. Straky mohla nést v duchu potenciálu malých členských států v projektech H2020.
Oficiální kontakty kanceláře SLORD: Rue du Trône 60, 1050 Brussels, Belgium; e-mail: slord@cvtisr.sk, www.slord.sk, (TBC).

IVANA BRASLAVSKÁ, stážistka
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR