ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Akademický bulletin 1990–1998

„Držíte v ruce tiskovinu, která ve své době sehrála v životě Akademie významnou úlohu a nemalou měrou přispěla k její integritě, k nalézání správné cesty dalšího vývoje a k překonání mnohých překážek, jež jí stály v cestě.“
(Šéfredaktor Bulletinu ČSAV Miroslav Šmidák)

Akademie věd České republiky si letos připomíná dvacáté výročí svého vzniku. Při zrodu nově koncipované badatelské instituce figuroval Akademický bulletin jako nejdůležitější informační kanál. Redakce proto jako malý dárek ke kulatinám AV ČR připravila elektronické kopie archivních čísel – a to od ledna 1990, kdy vycházel pod názvem Bulletin Československé akademie.
Bulletin ČSAV
tvořily dva nebo čtyři listy formátu A4 a jeho obsah sestával především ze zpráv o jednáních, textů usnesení celoakademických orgánů a krátkých informací o důležitých událostech v Akademii věd a československé vědě. Např. č. 15–16 z roku 1990 shrnovalo v sérii článků hlavní výsledky transformace ČSAV a našeho vědeckého života za první pololetí 1990; jubilejní číslo 11/1991 se věnovalo 100. výročí založení předchůdkyně ČSAV – České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, pozdější České akademie věd a umění. Vydávání Bulletinu ČSAV skončilo spolu se závěrem činnosti Československé akademie věd v prosinci 1992. Od ledna 1993 na něj navazoval graficky mírně pozměněný časopis Akademický bulletin.
Čísla od roku 1999 do 2007 naleznete v rubrice archiv a následující roky na horní liště domovských stránek našeho časopisu.

 

   1990                                                      

ilustrace_bulletin_1_90.jpg
AB 1 AB 2 AB 3 AB 4 AB 5
AB 6 AB 7 AB 8 AB 9 AB 10
AB 11 AB 12 AB 13 AB 14 AB 15-16
AB 17 AB 18 AB 19 AB 20 AB 21
AB 22 AB 23 AB 24 AB 25 AB 26
AB 27 AB 28 AB 29 AB 30
 

 

  1991                                                      

ilustrace_bulletin_1_90.jpg
AB 1 AB 2 AB 3 AB 4 AB 5
AB 6 AB 7 AB 8 AB 9 AB 10
AB 11 AB 12 AB 13 AB 14 AB 15
AB 16 AB 17 AB 18 AB 19 AB 20
AB 21 AB 22 AB 23 AB 24 AB 25
AB 26 AB 27 AB 28 AB 29 AB 30

 

  1992                                                      

ilustrace_bulletin_1_90.jpg
AB 1 AB 2 AB 3 AB 4 AB 5
AB 6 AB 7 AB 8 AB 9 AB 10
AB 11 AB 12 AB 13 AB 14 AB 15
AB 16 AB 17 AB 18 AB 19 AB 20
AB 21 AB 22 AB 23 AB 24  

 

  1993                                                     

ilustrace_bulletin_1_93.jpg
AB 1 AB 2 AB 3 AB 4 AB 5
AB 6 AB 7 AB 8 AB 9 AB 10
AB 11 AB 12 AB 13 AB 14 AB 15
AB 16 AB 17 AB 18 AB 19  

 

  1994                                                     

ilustrace_bulletin_1_93.jpg
AB 1 AB 2 AB 3 AB 4 AB 5
AB 6 AB 7 AB 8 AB 9 AB 10
AB 11 AB 12 AB 13 AB 14 AB 15
AB 16 AB 17 AB 18 AB 19 AB 20
AB 21        

 

  1995                                                     

ilustrace_bulletin_1_93.jpg
AB 1 AB 2 AB 3 AB 4 AB 5
AB 6 AB 7 AB 8 AB 9 AB 10
AB 11 AB 12 AB 13 AB 14 AB 15
AB 16 AB 17      

 

  1996                                                     

ilustrace_bulletin_1_96.jpg
AB 1 AB 2 AB 3 AB 4 AB 5
AB 6 AB 7 AB 8 AB 9 AB 10
AB 11 AB 12 AB 13 AB 14 AB 15

 

  1997                                                     

ilustrace_bulletin_1_96.jpg
AB 1 AB 2 AB 3 AB 4 AB 5
AB 6 AB 7 AB 8 AB 9 AB 10
AB 11 AB 12 AB 13 AB 14 AB 15

 

  1998                                                    

ilustrace_bulletin_1_98.jpg
AB 1 AB 2 AB 3 AB 4 AB 5
AB 6 AB 7 AB 8 AB 9 AB 10
AB 11 AB 12 AB 13 AB 14