ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > červ-srp  > Obálka

Praemium Academiae 2014

Prestižní šestiletý grant – Akademickou prémii – udělil 25. června 2014 předseda Akademie věd prof. Jiří Drahoš dvojici vynikajících badatelů: doc. Ondřeji Santolíkovi z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a prof. Jiřímu Šponerovi z Biofyzikálního ústavu AV ČR. Prémie, která je nejvýznamnějším vědeckým grantem v České republice, zahrnuje náklady spojené s výzkumem, pořízením přístrojů a mzdami pro nositele a jeho spolupracovníky do výše pěti milionů ročně po dobu šesti let. Během ceremoniálu byly podepsány trojstranné smlouvy mezi AV ČR, nositeli Akademické prémie a jejich zaměstnavatelem (akademickým pracovištěm).

01_1.jpg
Všechna fota: Luděk Svoboda, Akademický bulletin
Laureáti Akademické prémie Ondřej Santolík (vlevo) a Jiří Šponer

Jiří Santolík je vedoucím oddělení kosmické fyziky. V příštích šesti letech se chce zaměřit především na experimentální výzkum vzniku, šíření a projevů vln a nestabilit v kosmickém plazmatu. Mezi hlavní směry výzkumu budou patřit a) lineární a nelineární elektromagnetické emise vznikající nestabilitami v kosmickém plazmatu a jejich interakce s nabitými částicemi, b) elektromagnetické jevy v širokém pásmu frekvencí emitované bleskovými výboji a jinými zdroji v atmosféře a c) příprava nových vědeckých přístrojů pro umělé družice a sondy i související pozemní měření.

01_1.jpg
Jiří Šponer s předsedou AV ČR Jiřím Drahošem a ředitelem Biofyzikálního ústavu AV ČR Stanislavem Kozubkem při podpisu trojstranné grantové smlouvy.

Jiří Šponer vede Laboratoř struktury a dynamiky nukleových kyselin, která je považována za jednu z nejlepších světových laboratoří. Zabývá se v ní studiem struktury, dynamiky, funkce a evoluce molekul nukleových kyselin (DNA a RNA) pomocí nejmodernějších počítačových metod. „Svět nukleových kyselin je nesmírně komplikovaný a dostupné experimentální metody zdaleka nedokáží postihnout všechny jeho klíčové aspekty. To otevírá prostor pro počítačové a teoretické metody, které dokáží alespoň některé z mezer v našich vědomostech zaplnit a doplnit tak experimentální data a jejich interpretaci,“ vysvětluje laureát Akademické prémie. Finanční prostředky spojené s oceněním využije k vytvoření kvalitního vědeckého týmu, který je podle něj klíčem k úspěchu, a dále na pořízení špičkových výpočetních klastrů.

01_1.jpg

srd