ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > červ-srp  > Recenze

Ceny Josefa Hlávky za rok 2013

Lužanský zámek již tradičně v červnu hostí ceremoniál, během něhož Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových spolu s Nadací Český literární fond (NČLF) oceňují autory vynikajících odborných publikací. O pres­tižní ocenění se každoročně uchází desítky knižních titulů. Tvůrci nejlepších prací převzali Ceny Josefa Hlávky v sále Českého kvarteta také letos, 16. června.

22_1.jpg
Foto: Gabriela Kermesová, Archiv Nakl. Academia
Cenu za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd získala Magda Veselská.

Cenu Nadace Český literární fond za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd získala Mgr. Magda Veselská za knihu Archa paměti – Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím, kterou vydaly Nakladatelství Academia a Židovské muzeum v Praze. Publikace se věnuje stoleté historii mimořádné muzejní instituce a zároveň v mnohém odráží dramatické osudy českých a moravských Židů v minulém století. Četné události v historii muzea staví do nového světla; mj. vůbec poprvé nabízí ucelený náhled na válečné dění v této instituci, o němž kolují mnohé legendy a hypotézy.
V oblasti věd o neživé přírodě uspěl dr. Ivan Mrázek s prací Drahé kameny starověkých civilizací (Masarykova univerzita v Brně). Reprezentativní publikace pojednává o dějinách drahokamů i dějinách samých. Čtivým textem a obrazovými přílohami nás autor vtáhne do doby, kterou postupně poznáváme především prostřednictvím systematické dokumentace archeologických nálezů – artefaktů z drahých kamenů.
V oblasti věd o živé přírodě získala ocenění práce prof. Jana Žďárka Hmyzí rodiny a státy (Nakladatelství Academia). Doplněné a rozšířené vydání populární knihy o společenském hmyzu PROČ vosy, včely, čmeláci, mravenci a termiti… aneb HMYZÍ STÁTY (Nakladatelství ÚOCHB) entomologa, vysokoškolského pedagoga a popularizátora vědy poutavou a přístupnou formou vysvětluje záhady a mýty obestírající rodinné a společenské chování hmyzu a pavouků (viz AB 4/2014).
Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti lékařských věd získali prof. Šárka Pospíšilová, dr. Dana Dvořáková, prof. Jiří Mayer a kolektiv za publikaci Molekulární hematologie (Nakladatelství Galén). Hematologie patří k oborům, u nichž lze pozorovat těsné propojení klinické praxe a laboratorní analýzy. V posledních letech narůstá význam molekulárních aspektů hematologických chorob nejen z hlediska výzkumu, ale zejména z hlediska čistě klinických aplikací. Bez pochopení těchto principů se v podstatě nelze v současné hematologii orientovat.
Již popáté byla předána Cena Milana Sojky, kterou obdržel prof. Oldřich Dědek za studii Historie evropské měnové integrace – Doba eura.

lsd