ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > červ-srp  > Z Bruselu

Nový poradní orgán EK – RISE

Evropská komise ustavila 4. června 2014 nový poradní orgán RISE (Research, Innovation and Science Policy Experts), který poskytne strategickou podporu evropské komisařce/komisaři pro výzkum, vědy a inovace (VVI).

Zvláště se zaměří na co nejlepší využití politik VVI pro zdokonalení podmínek evropského růstu, ať již jde o chytrý, ekonomicky a environmentálně udržitelný či společensky inkluzivní růst EU v globalizovaném světě. EK bude se členy RISE rovněž konzultovat přípravu implementačních dokumentů, zvláště pracovních programů rámcového programu Horizont 2020 dříve, než je předloží členům programových výborů; stávající funkční období RISE se proto shoduje s dvouletým pracovním programem H2020 (2014–2015), což znamená, že mandát vyprší koncem roku 2015 (počítá se však s jeho prodlužováním vždy o další dva roky).
Skupina na úrovni RISE vznikla sloučením třech předchozích poradních orgánů: ERIAB (European Research and Innovation Area Board), I4G (Innovation for Growth) a EFFLA (European Forum on Forward Looking Activities). Celkem v ní působí 38 členů; nejpočetnější zastoupení má Spojené království (8), Švédsko a Polsko (3). Z tzv. nových členských států EU je zastoupeno ještě Estonsko, Rumunsko a Slovinsko (po jednom expertu). Česká republika měla zastoupení pouze v první Poradní radě pro evropský výzkum (EURAB) v letech 2001–2007, tehdejší předsedkyní Akademie věd prof. Helenou Illnerovou.

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR