ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > červ-srp  > Z Bruselu

Výzkum vodních zdrojů pro zemědělství

CZELO ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU a Ministerstvem zemědělství ČR uspořádalo 10. června 2014 v Bruselu konferenci věnovanou výzkumu v zemědělství. Třetí ročník se zaměřil na výzkum v oblasti vodních zdrojů a technologií pro jejich efektivní využívání. Zúčastnilo se na 60 posluchačů z řad odborné bruselské veřejnosti, regionálních zastoupení v Bruselu a evropských institucí.

23_1.jpg
Foto: Archiv CZELO

Program sestával ze dvou tematických bloků – části zaměřené na politické otázky v oblasti výzkumu vodních zdrojů a části věnované praktickým příkladům, které představili zainteresovaní zástupci českých a evropských institucí. Příspěvky reprezentantů Evropské komise (Generálních ředitelství pro zemědělství, pro životní prostředí a Společného výzkumného střediska JRC) referovaly o aktuálních programech na podporu výzkumu, problematice rámcových směrnic EU pro vodu (tzv. Water Framework Directive) a činnosti evropské technologické platformy, která sdružuje aktéry v oblasti vodního hospodářství. Ve druhé části vystoupili zástupci výzkumných institucí z České republiky, Nizozemí a Španělska. Na konferenci byly představeny aktivity českých pracovišť a jejich zapojení do projektů mezinárodní a evropské spolupráce včetně odborných vzdělávacích projektů pro studenty. Příspěvky přednesli mj. Petr Fučík z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy a Petr Kupec z Mendelovy univerzity v Brně.
V diskusi zaznělo, že je nezbytné vnímat problematiku vodních zdrojů komplexně a nejen z pohledu odlišných zájmových skupin (například zemědělců, ochránců přírody apod.). Nové technologie by se měly vyvíjet ve spolupráci se zainteresovanými subjekty; neméně důležité je i vzdělávání a šíření povědomí o nových postupech a metodách. Prezentace řečníků a fotogalerii naleznete na www.czelo.cz.

KATEŘINA SLAVÍKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR