ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Výběrová řízení na ředitele pracovišť

Rada Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. (SOÚ AV ČR) a Rada Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG AV ČR)  vyhlašují veřejná výběrová řízení na obsazení funkcí ředitele/ředitelky pracovišť.

Rada Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. (SOÚ AV ČR, v. v. i.) vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
 
Požadavky:
 
·        splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
·        vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů činnosti ústavu,
·        vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumu ústavu doložená významnými publikačními výstupy,
·        organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
·        aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
·        morální bezúhonnost.
 
Předpokládané funkční období je od 1. května 2017 do 30. června 2022.
Očekává se, že při osobním pohovoru uchazeč/uchazečka přednese svou představu o funkci, o niž se uchází, a o záměrech, které by v ní chtěl/a realizovat. Vybraný uchazeč/uchazečka bude dále povinen/povinna doložit splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí (lustrační zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 
Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a nástinem vědecké koncepce pracoviště musí být doručeny sekretariátu Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., Jilská 361/1, 110 00 Praha 1 nejpozději 17. října 2016 do 12.00 h. Obálku označte nápisem Výběrové řízení.
 
Rada Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG AV ČR, v. v. i) vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.
 
Požadavky:
 
·          vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru genetiky, genomiky, bioinformatiky, molekulární biologie, biochemie, imunologie, buněčné biologie, vývojové biologie, mikrobiologie nebo virologie;
·          významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
·          organizační schopnosti a zkušenosti;
·          morální bezúhonnost;
·          splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění.
 
Funkční období ředitele je pětileté; s možností nástupu od 1. května 2017. Přihlášky se životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací doručte v uzavřené obálce s vyznačením neotvírat – konkurz na adresu: dr. Šárka Šímová, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, a to nejpozději do 30. listopadu 2016. Vybraní kandidáti při osobním pohovoru přednesou svoji představu o funkci, o niž se ucházejí, a o záměrech, které by v ní chtěli realizovat.

 

1. 9. 2016