ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Pamětní grant M. Roeselové

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR vyhlašuje podávání přihlášek pro získání Pamětního grantu Martiny Roeselové. Podpora je určena Ph.D. studentům nebo postdoktorandům, kteří pečují o dítě předškolního věku a zároveň se věnují vědecké práci. Fond vznikl prostřednictvím finančních darů kolegů nedávno zesnulé Martiny Roeselové, která během excelentní vědecké kariéry vychovala tři děti. Záměrem podpory je pomoci vybraným studentkám či studentům, aby se nadále podíleli na kompetitivní výzkumné činnosti při zachování možnosti kvalitně se postarat o dítě. Vybraným uchazečkám/uchazečům bude jménem Martiny Roeslové poskytnuta podpora ve výši 10 000 korun měsíčně po dobu jednoho roku.

 

Přihláška v angličtině musí obsahovat následující údaje:
  • plán výzkumu po dobu jednoho roku (1–2 strany),
  • stručný popis využití finančních prostředků z uděleného grantu (max. jedna strana),
  • strukturované CV (max. dvě strany)
  • seznam publikací a konferenčních prezentací žadatele,
  • doporučující dopis od školitele žadatele.
 
Přihlášku adresujte na fellowship@uochb.cas.cz s uvedením předmětu Martina Roeselová Memorial Fellowship do 30. září 2016; rozhodnutí výběrové komise bude zveřejněno do 31. října daného kalendářního roku. Doba financování je stanovena od 1. ledna do 31. prosince následujícího roku.

 

 

Foto: Foto: Národní kontaktní centrum - gender a věda / Michal Ureš

30. 8. 2016