ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > duben  > Obálka

Vicepremiér v ústavech AV ČR

04_1.JPG
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: vicepremiér Pavel Bělobrádek, předseda AV ČR Jiří Drahoš a ředitel Ústavu molekulární genetiky Václav Hořejší

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek navštívil 1. dubna 2014 v doprovodu předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše badatelská pracoviště v krčském areálu AV ČR. Nejprve zavítal do Ústavu molekulární genetiky, kde jej ředitel ústavu prof. Václav Hořejší seznámil s výzkumnou činností zdejších laboratoří a moderními technologiemi, jimiž jsou jednotlivá oddělení vybavena. V navazující diskusi se zaměstnanci krčského areálu představil Pavel Bělobrádek svou koncepci, jak znovu vybudovat fungující systém podpory a financování vědecké činnosti v České republice. Základní cíle nastínil s ohledem na jejich možnou časovou realizaci. Mezi krátkodobé patří především vyřešení napjaté finanční situace v pražských výzkumných institucích, zajištění finanční i personální udržitelnosti velkých výzkumných infrastruktur a sestavení rozpočtu VaVaI pro nadcházející rok. Střednědobý cíl představuje reorganizace činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace, dlouhodobým cílem je zřízení státního úřadu (nikoli ministerstva), který by odpovídal za rozdělování institucionálních financí určených na VaVaI.

04_1.JPG

Debatu, která mezi zúčastněnými vědci vzbudila velký zájem, následovala návštěva Ústavu experimentální medicíny, jehož laboratořemi provedla místopředsedu vlády ředitelka pracoviště a senátorka prof. Eva Syková.
Po prohlídce centra základního biomedicínského výzkumu zavítal Pavel Bělobrádek do jednoho z nejúspěšnějších akademických pracovišť – Ústavu organické chemie a biochemie v pražských Dejvicích.

04_1.JPG
Zleva: předseda AV ČR Jiří Drahoš, ředitelka Fyziologického ústavu Lucie Kubínová, vicepremiér Pavel Bělobrádek a ředitelka Ústavu experimentální medicíny Eva Syková

lsd