ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 14. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 4. března 2014:

Schválila

 •  přidělení finančních prostředků na podporu pokračujících výzkumných projektů v rámci Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR,
 •  odměny hodnoticím komisím za provedení závěrečného hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR ukončených v roce 2013,
 •  Pravidla pro udělování dotací AV ČR na vydávání vědecké a vědecko-populární literatury a Statut Ediční rady AV ČR,

Souhlasila

 •  s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury.

Jmenovala

 •  prof. RNDr. Jaroslava Vrbu, CSc., členem Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně,
 •  Ing. Miroslava Chomáta, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 14. dubna 2014 na druhé pětileté funkční období, tj. do 13. dubna 2019,
 •  Mediální radu AV ČR ve složení: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Akademická rada AV ČR) – předseda; členové: Ing. Pavol Ihnát (Kancelář AV ČR), prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Akademická rada AV ČR), Ing. Jan Martinek (Kancelář AV ČR); PhDr. Kateřina Sobotková (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) – ­tajemnice.

Vzala na vědomí

 •  koncepci mediální strategie AV ČR,
 •  informaci o činnosti Českých národních komitétů za rok 2013,
 •  informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci Fellowship J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky,
 •  informaci o následných kontrolách provedených v roce 2013 na pracovištích, která prošla plánovanou kontrolou v roce 2012,
 •  informaci o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2013,
 •  zprávu o výsledcích kontroly v Knihovně AV ČR, v. v. i., za rok 2012 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 •  zprávu o činnosti Archeologické evaluační komise AV ČR za rok 2013.