ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Kdo zavinil výbuch plynu v Divadelní ulici?

reditel_ssc.jpgV rozhovoru Akademie (jak) po výbuchu (AB 6/2013) jsme podrobně rozebrali následky výbuchu plynu v pražské Divadelní ulici z dubna 2013, kdy následná tlaková vlna způsobila značné škody i v budově Akademie. S jejich odstraňováním jsme začali bezprostředně po zpřístupnění budovy a očekáváme, že vše dokončíme v 1. pololetí letošního roku. Dosud jsme na opravy domu a nákup nového zařízení vynaložili 16,3 milionu korun; celkové předpokládané výdaje se odhadují ve výši okolo 25 milionů korun – vše se hradí z prostředků pojišťovny podle pojistné smlouvy. (Pro zajímavost uvádíme, že hmotnost odklizených střepů skla z budovy AV ČR dosáhla 11,5 tun). Podle dostupných informací činila škoda v okolí výbuchu 275 milionů korun.
Šetření Policie ČR zjistilo, že výbuch zapříčinila lidská nezodpovědnost a v důsledku toho postupem času několik navzájem působících skutečností. V prvopočátku nebyla v letech 1977–1978 při pokládce plynovodu v Divadelní ulici dodržena projektová dokumentace a tehdy platné normy; plynové potrubí uložil národní podnik Středočeské plynárny pod povrch vozovky pouze 70 centimetrů oproti předepsaným 100 centimetrům. Plynovod současně nebyl v místě křížení s elektrickými kabely opatřen ochranným betonovým korýtkem, a tak bylo plynové potrubí uloženo přímo na elektrické napájecí kabely Dopravního
podniku hl. m. Prahy. V průběhu let se podle vyšetřovatelů PČR poškodilo působením stálého tlaku plynové potrubí a zejména porušila izolace elektrického kabelu, což mělo za následek vznik elektrického oblouku, který propálil otvor v plynovém potrubí. Otvorem začal ráno 28. dubna 2013 proudit plyn podél produktovodů do objektu v Divadelní 5. K neštěstí poté stačilo jen málo: 29. dubna v 9:48 hod. byl v budově zapnut elektrický spotřebič, načež došlo k zapálení nahromaděné výbušné směsi a následnému výbuchu.

Spáchání trestného přečinu obecného ohrožení z nedbalosti se měl podle PČR dopustit tehdejší stavbyvedoucí výše zmíněné stavby plynovodu. Jelikož stavbyvedoucí již zemřel, nebylo trestní stíhání zahájeno a věc byla odložena.

JIŘÍ MALÝ (na snímku),
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.