ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > duben  > Z Bruselu

Euraxess RoadShow v Praze

Iniciativu sítě kanceláří Euraxess na podporu vědecko-výzkumné mobility v Evropské unii zahájili 3. března 2014 v Bruselu evropská komisařka pro vědu a výzkum Máire Geoghegan-Quinn a generální ředitel EK pro výzkum a inovace Robert-Jan Smits. Euraxess Roadshow navštíví během svého putování 22 evropských států a celkem 29 měst. Jednou z prvních zastávek se 19. března stala i česká metropole – konkrétně Národní technická knihovna v pražských Dejvicích. Vedle doprovodných přednášek, workshopů a diskusí, během nichž své zkušenosti představili mj. prof. Milan Macek jr. z II. lékařské fakulty (Kariéra vědce ve vědě a výzkumu) či dr. Helena Štorchová z Ústavu experimentální botaniky AV ČR (Profesorkou na nejsevernější univerzitě aneb Když se losi pasou před děkanátem), zavítali návštěvníci především do speciálně upraveného mikrobusu.

16_2.JPG
Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

Zde si mohli nechat pořídit profesionální portrétní fotografii a nahrát ji společně se životopisem na internetovou platformu Euraxess Jobs, kterou sledují personalisté z nejrůznějších vědních oborů a projektů. Ve spolupráci s konzultanty účastníci rovněž diskutovali, jak se ucházet o grant či jak se zúčastnit badatelské stáže v zahraničí.
Pražskou zastávku pilotní iniciativy sítě Euraxess, jež vědcům a jejich rodinám bezplatně pomáhá s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytuje komplexní pomoc v otázkách jejich mobility, uspořádali organizátoři projektu Euraxess v České republice.
lsd