Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Poděkování za spolupráci při přípravě knihy Dějiny Akademie věd ČR v obrazech

Autoři knihy srdečně děkují redakci Akademického bulletinu, všem ústavům Akademie věd ČR a jejich pracovníkům za konzultace o poskytnutí obrazových podkladů a dalším institucím a jednotlivcům za vstřícné poskytnutí publikačních práv k jednotlivým obrazovým materiálům.

23_1.jpgDějiny Akademie věd ČR v obrazech
Kniha prostřednictvím dobových dokumentů a fotografií detailně ozřejmuje vývoj mimouniverzitní vědy od 18. století, kdy v Olomouci vznikla Společnost ne-známých učenců v zemích rakouských. Autoři se v knize zaměřili především na Akademii věd ČR a její nejvýznamnější předchůdkyně – Československou akademii věd působící v letech 1953–1992 nebo starší instituce, jakými byly Česká akademie věd a umění (původně Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění) založená v roce 1890 či Královská česká společnost nauk, která existovala již od 18. století. Jednotlivé kapitoly se věnují i Masarykově akademii práce a hlavní instituci Němců žijících v českých zemích – Gesellschaft zur Förderung Deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmem (Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách). Stranou pozornosti nezůstávají ani naši nejvýznamnější vědci, s jejichž výsledky bádání i s prostředím, v němž pracovali a pracují, se čtenář seznamuje prostřednictvím archivních i soudobých materiálů. Opomenuti nebyli ani mecenáši a sponzoři, kteří umožnili, aby se česká věda dostala na světovou úroveň. Vývoj české mimouniverzitní vědy je zasazen do společenských souvislostí, které ovlivnily rozvoj vědeckých institucí i postavení vědců v nich.
Franc, M., Mádlová, V., edice Mimo – Humanitní vědy, Academia, Praha 2013. Vydání 1.

30. 12. 2013