Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Poděkování

Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc.
Kabinet dějin vědy
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Milá redakce,

chtěla bych moc poděkovat za rady týkající se citací z Akademického bulletinu. Zrovna píšu dost složitou stať pro Dějiny zemí království českého (chemie 1952 až do současnosti), kde jsem použila a citovala několik biografií uveřejněných v Akademickém bulletinu. Musím říct, že mi bulletin i jindy pomáhá, protože životopisné články píší většinou fundovaní lidé a mohou se používat jako spolehlivé prameny.
Srdečně zdravím a ještě jednou děkuji za Vaši (obvyklou) ochotu, Soňa Štrbáňová

P.s. Velmi užitečný byl i nepublikovaný nekrolog Exnera, který našla jsem na webových stránkách abicka.

========================================
Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc.
Kabinet dějin vědy
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Puškinovo nám. 9
160 00 Praha 6
Tel.: 221990617
Fax: 221990612

 

16. 5. 2013