ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > červ-srp  > PŘÍLOHA

První mimořádné zasedání Akademického sněmu AV ČR

Poprvé v šestnáctileté historii Akademického sněmu AV ČR bylo svoláno jeho mimořádné zasedání k diskusi a následné formulaci postoje akademiků k závažné situaci AV ČR, zapříčiněné schválením Návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012. Dne 30. června 2009 se v Národním domě na Vinohradech sešlo 191 členů Sněmu (75 %). Na rozdíl od hojně zastoupených ředitelů a volených zástupců pracovišť se dostavilo poměrně málo představitelů státních orgánů a zejména průmyslu, obchodu a bank. Počet účastníků rozšířilo 44 hostů a 25 novinářů.

PRVNÍ MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU AV ČR
© Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Sněmovní příloha Akademického bulletinu vám přináší úvodní projev předsedy AV ČR Jiřího Drahoše (s. II–IX). Dále jsme počítali s originálním projevem ministryně MŠMT Miroslavy Kopicové. Ke zveřejnění však máme k dispozici oficiální verzi z webových stránek RVV s mnoha daty a formulacemi lišícími se od projevu, který vyslechli účastníci Sněmu (s. X–XII); následuje projev předsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny ČR Waltra Bartoše (s. XIII–XIV); prezentace o přípravě návrhu výdajů na VaV, kterou připravil Jiří Rákosník (s. XV–XVIII); projev rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla (s. XIX–XX); projev ředitele Zentivy Jana Šotoly (XX–XI). Přílohu uzavírá Usnesení mimořádného zasedání AS (s. XXII), prohlášení Akademického sněmu (s. XXIII) a stanovisko akademické obce k budoucnosti výzkumu a vývoje v České republice (s. XXIV). Mimořádné zasedání Sněmu k zásadní otázce budoucnosti AV ČR neušlo pozornosti médií, která o něm informovala v tisku i televizním a rozhlasovém vysílání. Webové stránky Akademického bulletinu zveřejňovaly informace i fotoreportáž aktuálně již krátce po zahájení Sněmu.

MARINA HUŽVÁROVÁ