ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > červ-srp  > Ocenění

Praemium Academiae potřetí

Letošní Akademickou prémii, o jejímž udělení rozhoduje předseda Akademie věd ČR, obdržel při slavnostním podpisu smlouvy 23. června 2009 prof. Julius Lukeš z Biologického centra AV ČR, v. v. i. Praemium Academiae, která byla poprvé udělena v roce 2007, je výběrová finanční podpora vynikajícím vědcům z Akademie věd ČR. Jejím smyslem je podpořit osobnosti, jež realizují výzkum na špičkové mezinárodní úrovni, a vytvořit jim takové podmínky, aby se mohly naplno věnovat vědě.

prof. Julius Lukeš z Biologického centra AV ČR, v. v. i.
prof. Julius Lukeš z Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Prémii, která se uděluje na dobu šesti let na základě dosažených vědeckých výsledků a s ohledem na perspektivu dalšího vědeckého přínosu nositele, představuje finanční podpora do výše pěti milionů ko­run ročně. Jsou v ní zahrnuty neinvestiční prostředky na věcné náklady výzkumu, investiční prostředky pro pořízení přístrojů a mzdové prostředky pro nositele a jím vybrané spolupracovníky.
Oceněný prof. Julius Lukeš se zabývá molekulární biologií prvoků řádu Kinetoplastida, kteří působí řadu závažných chorob. Se svým týmem významně přispěl k objevu editování RNA a objasnění struktury kinetoplastové DNA u řady primitivních bičíkovců a patří mezi vědce, kteří definovali současný evoluční pohled na tento medicínsky významný řád. Má zásadní podíl na novém pohledu na patogenní rod Leishmania a na jeho ­diagnostiku.
Nyní se zabývá rozsáhlou funkční analýzou mitochondriálních proteinů Trypanosoma brucei a jeho práce jsou příslibem významného pokroku v chápání procesu editování RNA a dalších esenciálních mitochondriálních funkcí tohoto prvoka. Ambicí jeho laboratoře je povýšit T. brucei na roveň současných hlavních modelových organismů molekulární biologie.

Praemium Academiae potřetí
Obě fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Prof. J. Lukeš byl jako jeden z nejmladších zvolen členem Učené společnosti. Zásadní měrou ovlivňuje vědeckou činnost Parazitologického ústavu i celého Biologického centra a jako vedoucí katedry molekulární a buněčné biologie také výuku a výzkum na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jím vychovávaní vědečtí pracovníci úspěšně získávají místa postdoktorandů na kvalitních pracovištích v zahraničí. Velmi intenzivní je mezinárodní spolupráce laboratoře, včetně účasti na společných projektech (např. FIRCA), příprava společných publikací a organizace mezinárodních konferencí s účastí světových odborníků.
„Jde o mimořádnou osobnost s vynikajícími výsledky v oblasti základního výzkumu i výchovy mladých pracovníků. Profesor Lukeš je mezinárodně res­pektovanou osobností a zásadně se podílí i na činnosti svého pracoviště jako předseda Vědecké rady Parazitologického ústavu,“ říká prof. Tomáš Scholz, ředitel Parazitologického ústavu BC AV ČR, v. v. i.

red