ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Engineering Mechanics

Konference ENGINEERING MECHANICS, se uskutečnila v polovině května 2009. Letos ji pořádal Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., který se v této úloze střídá s Ústavem mechaniky těles VUT Brno a s Ústavem termomechaniky AV ČR, v. v. i. Motto setkání pochází od významného inovátora, vědce a umělce Leonarda da Vinciho: „Mechanika je rájem matematických věd, neboť s ní dospíváme k nejkrásnějším plodům matematického vědění.“

Engineering Mechanics 2009

Konference je rovněž aktivitou těchto asociací: Sdružení pro Inženýrskou mechaniku, které vydává stejnojmenný mezinárodní časopis – Engineering Mechanics, dále České společnosti pro mechaniku, Inženýrské akademie ČR, IFToMM – The International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science.

Podle přítomných hostů konference dosáhla úrovně plně srovnatelné s podobnými akcemi, které se pořádají v zahraničí; např. německou GAMM, americkou ASCE-EM či ASME-EM. Zároveň dokázala, jak dobře funguje spolupráce mezi AV ČR, vysokými školami, aplikovaným výzkumem a průmyslovými podniky. Setkání Engineering ­Mechanics se letos konalo již po patnácté. Doba skutečného vzniku však sahá na přelom 70. a 80. let minulého století.
Konference, která se tradičně koná na Českomoravské vysočině ve Svratce nedaleko Žďáru nad Sázavou, se zúčastnili jak vědečtí pracovníci ze základního výzkumu, tak inženýři z praxe. Je potěšitelné, že převážnou většinu účastníků tvořili studenti a doktorandi, na něž se organizátoři zaměřují.
Letošní program nabízel témata jako dynamika a kmitání soustav, stabilita pohybu a napjatosti soustav, diagnostické a identifikační metody, stochastická mechanika, počítačová mechanika, nelineární mechanika deformovatelného prostředí, lomová mechanika, spolehlivost konstrukcí, mechatronika, biomechanika, mechanika plazmatu, mechanika tekutin, aeroelasticita, hydroelasticita, termomechanika a technologie.
Mimo plenární přednášky, které jsou vždy součástí zahajovacího a závěrečného zasedání, probíhalo jednání ve čtyřech paralelních sekcích během čtyř dnů.
Příspěvky přihlášené jako postery každý rok soutěží o cenu generálního ředitele společnosti ŽĎAS, a. s. O vítězi rozhoduje smíšená komise složená z odborníků akademické a průmyslové sféry. Vítězem letošního ročníku soutěže se stal příspěvek M. Prokeše a M. Formánka Effective control of CNS 700 SM shears motions.
Konference se každý rok zúčastní na pozvání organizátorů dva až čtyři „nestoři“ z různých oblastí mechaniky, kteří mají velké zkušenosti ať už odborné nebo lidské. Obzvláště mladší účastníci vyhledávají během konference možnost se s nimi setkat. Letošní konferenci poctili návštěvou a zajímavou přednáškou prof. Delbert Tesar – University of Texas, USA, prof. Milan Apetaur a doc. Jiří Rippl.
Celkem bylo prezentováno 156 příspěvků, které jsou publikovány na CD-ROM (plné texty + rozšířené abstrakty – ekvivalent cca 1500 stran); disk je vložen do knihy rozšířených abstraktů (Book of Extended abstracts, 380 stran). Příspěvky se vybíraly na základě posouzení nezávislými recenzenty a program tematicky sestavoval tým specialistů ze všech oborů, jimiž se konference zabývala. Podrobnější informace naleznete na stránce www.itam.cas.cz/IM2009, která bude přístupná zhruba ještě jeden rok. Materiály konference jsou k dispozici v Knihovně AV ČR, knihovně ÚTAM AV ČR a u organizátorů.

JIŘÍ NÁPRSTEK,
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., předseda vědeckého výboru