ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > červ-srp  > Obálka

Brána do vesmíru v zámeckém parku

„I když je nejhlubší tma, měj na paměti, že zas vyjde slunce.“

Motto Jana Podzimka vepsané do kamene lze od 18. června 2009 číst na zadní straně zahradní plastiky Brána do vesmíru. Ta se symbolicky otevřela v zámeckém parku v Třešti, poté co vyšla z dílny akademického sochaře Františka Häckela.
Autor je zdejším rodákem a možná i proto plastika tak citlivě dodala parku novou dimenzi. Brána do vesmíru byla instalována zásluhou rodiny Podzimkovy k uctění památky bývalého předsedy představenstva Nadačního fondu J. A. Schumpetera, Jana Podzimka (1962–2007).

BRÁNA DO VESMÍRU V ZÁMECKÉM PARKU

BRÁNA DO VESMÍRU V ZÁMECKÉM PARKU

BRÁNA DO VESMÍRU V ZÁMECKÉM PARKU

BRÁNA DO VESMÍRU V ZÁMECKÉM PARKU

BRÁNA DO VESMÍRU V ZÁMECKÉM PARKU

BRÁNA DO VESMÍRU V ZÁMECKÉM PARKU

BRÁNA DO VESMÍRU V ZÁMECKÉM PARKU

BRÁNA DO VESMÍRU V ZÁMECKÉM PARKU

Odhalení plastiky, k níž se v krásném počasí sešli místní zastupitelé, třešťští obyvatelé i zástupci Akademie věd, slovem doprovodili ředitel SSČ AV ČR, v. v. i., Jiří Malý, Josef Podzimek z firmy Podzimek a synové, s. r. o., dále starosta města Třešť Vladislav Nechvátal a v neposlední řadě autor plastiky František Häckel.

Text a foto MARINA HUŽVÁROVÁ