ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > červ-srp  > Obálka

Nové knihy

ASTRONÓM MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
Publikace se věnuje životu a dílu M. R. Štefánika v letech 1905–1913. Analyzuje jeho vědecké práce a porovnává tehdejší poznatky se současnými. Ve svém „astrono­mic­kém období“ pracoval Štefánik ve hvěz­dárně v Meudonu (Francie), pod­nikal expedice za zatměními Slunce na různá místa země a jako první Evropan navrhoval postavit na jižní polokouli observatoř.
Rušin, V., Veda, Bratislava 2009. Vydání 1.
ASTRONÓM MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK

PRAŽSKÝ MAIGRET
Osobní zápas legendárního kriminalisty
JUDr. Karel Kalivoda byl jedním z nejúspěšnějších čes­kých kriminalistů poválečného období. Množství úspěšně vyřešených případů je tím obdivuhodnější, že Kalivoda mu­sel celý život čelit útokům a intrikám Státní bezpečnosti. Za normalizace nakonec podlehl tlaku a na počátku roku 1976 byl na vrcholu své kariéry propuštěn a poslán do důchodu.
Kučera, M., edice Paměť, Academia, Praha 2009. Vydání 1.
PRAŽSKÝ MAIGRET

INTEGRATION UND DESINTEGRATION IN MITTELEUROPA
Pläne und Realität
Střední Evropa prodělala od Vídeňského kongresu do současnosti množství státoprávních, teritoriálních, ekono­mic­kých a také duchovních proměn. Interpretace a zhod­nocení těchto proměn, které se odehrály ve výše zmíně­ných rovinách nejrůznějšími – násilnými (váleč­nými) i mírovými – způsoby, dala podnět ke vzniku knihy, jejíž texty jsou variabilně publiko­vány ve čtyřech jazycích.
Rossová, M., Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, München 2009. Vydání 1.
INTEGRATION UND DESINTEGRATION IN MITTELEUROPA

PODZEMNÍ PRAHA
Jeskyně, doly, štoly, krypty a podzemní pískovny velké Prahy

Kniha přináší přehled hlavních podzemních objektů na území hlavního města i v jeho okolí. Zabývá se jeskyněmi, ponornými toky, těžbou nerostných surovin stejně jako sklepy, katakombami, středověkým podzemím nebo mo­derní kanalizací.
Cílek, V., Korba, M., Majer, M., Eminent, Praha 2008. Vydání 1.
PODZEMNÍ PRAHA

MALÁ ENCYKLOPEDIE ISLÁMU A MUSLIMSKÉ SPOLEČNOSTI
Kniha přináší základní přehled islámu, soustřeďuje se zejména na rozmanité formy mu­slim­ské lidové religiozity a jejich projevy v duchovní kultuře a životě věřících. Na­lez­neme v ní i řadu legend o prorocích, rozmanité pověry či výklad o takových disciplínách středo­věké společnosti, jako byly magie, astrologie či numerologie.
Ostřanský, B., Libri, Praha 2009. Vydání 1.
MALÁ ENCYKLOPEDIE ISLÁMU A MUSLIMSKÉ SPOLEČNOSTI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V ČERVNU 2009


 1. Dawkins, R. – Boží blud – Přináší náboženství útěchu, nebo bolest?
 2. Jindra, J., Matyášová, J. – Na cestách s Franzem Kafkou
 3. Jerie, P. – Pro koho je medicína? Světem za lepšími léky
 4. Klíma, I. – Moje šílené století
 5. Liessmann, P. K. – Teorie ­nevzdělanosti

Tituly ostatních nakladatelů:

 1. Téra, M. – Perun bůh ­hromovládce, Pavel Mervart
 2. Ostřanský, B. – Malá ­encyklopedie islámu a muslimské společnosti, Libri
 3. Hilský, M. – Rozbité zrcadlo, ­Albatros
 4. Davies, P. – Kosmický jackpot, Argo, Dokořán
 5. Höschl, C. – Eseje o mechanice, Technická univerzita Liberec, Bor

Knihkupcův tip:

 • Kuthan, J., Šmied, M. (eds.): ­Korunovační řád českých králů, Univerzita Karlova, Togga

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1