ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > červ-srp  > Obálka

Příběhy majetku obětí holocaustu

Výstava Návraty paměti, jež je doprovodnou akcí Konference k osudu majetku obětí holocaustu, která se uskutečnila ve dnech 26.–30. června 2009 v Praze a Terezíně jako závěrečná akce předsednictví ČR v Radě EU, je k vidění ve výstavním sále Uměleckoprůmyslového musea v Praze do 28. září 2009.

Na konci roku 2008 uplynulo 10 let od konference Holocaust Era Assets ve Washingtonu, kterou iniciovala vláda USA. V tzv. Washingtonské deklaraci se jednotlivé státy včetně České republiky zavázaly, že umožní výzkum a identifikaci ukradeného židovského majetku uměleckého charakteru pro jeho případnou restituci.
Pracovníkům Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a Nadace Forum 2000 se v úzké spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze podařilo dohledat a identifikovat několik set předmětů z por­celánu, skla, kovu, dřeva a dalších uměleckoprůmyslových sbírek, jež původně patřily židovským obětem z protektorátu.

Výstava Návraty paměti

Výstava Návraty paměti
Obě fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Výstava navazuje na obsáhlou publikaci Návraty paměti (2007) o deponátech židovského majetku ve sbírkách UPM.

Red