ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > červ-srp  > Událost

EuroNanoForum v Praze

Technologické centrum AV ČR zorganizovalo pod záštitou Evropské komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve dnech 2.–5. června 2009 v pražském Kongresovém centru jednu z významných akcí českého předsednictví, konferenci EuroNanoForum 2009. Více než 800 odborníků z celého světa na ní diskutovalo o nanotechnologiích a jejich aplikaci v medicíně, životním prostředí, v průmyslových procesech či při výrobě a skladování energie. V rámci konference přijela do Prahy z Německa také interaktivní „pojízdná laboratoř“ s 60 exponáty, kterou poskytlo Spolkové ministerstvo vzdělávání a výzkumu.

Na snímku z konference zleva Eduard Hulicius (Fyzikální ústav AV ČR), Vladimír Albrecht a Rudolf Fryček (Technologické centrum AV ČR)
Na snímku z konference zleva Eduard Hulicius (Fyzikální ústav AV ČR),  Vladimír Albrecht a Rudolf Fryček (Technologické centrum AV ČR)

Nanotechnologie se v České republice poslední dobou rychle rozvíjejí. Svědčí o tom i rostoucí česká účast v projektech 6. a 7. rámcového programu Evropské unie. Se svými příspěvky na EuroNanoForu 2009 proto vystoupili čeští odborníci Karel Ulbrich z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Eva Syková z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., a Pavel Jelínek s Tomášem Jungwirthem z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Rovněž jeden z workshopů zorganizovali čeští vědci (Czech Nanoteam), prezentovali na něm své vědecké výsledky a představili studium nanotechnologií na českých vysokých školách.
Podtitul letošního EuroNanoFora, které se poprvé uskutečnilo v novém členském státě EU, zněl – Nanotechnologie pro trvale udržitelnou ekonomiku. Sympozium zahájila ministryně školství, mládeže a tě­lovýchovy Miroslava Kopicová, která uvedla, že nanotechnologie mají potenciál změnit technologické portfolio, a přispět tak k překonání současné ekonomické krize. José Manuel Rodriguez, generální ředitel evropského direktorátu pro výzkum, se na setkání s novináři zmínil také o úloze nových členských států v evropském výzkumu a vyzdvihl, že je nezbytné při naplňování projektů rámcového programu pro výzkum směřovat k excelenci. Dlouhodobé statistiky totiž ukazují, že jsou úspěšné státy, které výrazně investují do výzkumu a vývoje. Nové členské státy však investují do výzkumu a vývoje méně, než je západoevropský průměr, a proto je jejich úspěšnost mnohem nižší. Vlastimil Růžička, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, nicméně podotkl, že Česká republika je v evropských nanotechnologických projektech úspěšná nadstandardně. Na jejich řešení se podílejí nejen výzkumné akademické a univerzitní týmy, ale také průmysl. V současném rámcovém programu jsou čeští vědci v úspěšnosti při podávání návrhů projektů na šestém místě, a předstihují tak některé „staré“ členské státy.
Program konference byl opravdu bohatý; účastníci přednesli 156 příspěvků, konalo se 20 workshopů. Bohatá byla také účast průmyslových vystavovatelů.
Jinou významnou akcí byla technologická burza Nano Brokerage Event, která se uskutečnila 4. června 2009. Za svůj cíl si kladla propojit české a zahraniční podnikatelské, výzkumné nebo i jiné subjekty, které se zabývají nanotechnologiemi; ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR, ji uspořádalo podnikatelské a investiční centrum BIC Plzeň.

Nanotrucku se daly vytknout snad jen německé popisky, shodovali se i zahraniční novináři.
Nanotrucku se daly vytknout snad jen německé popisky, shodovali se i zahraniční novináři.

Jako součást popularizačního programu pro veřejnost se v České republice poprvé představil Nanotruck. Před budovou pražské ČVUT byl zdarma pří­stupný 3.–5. června 2009. Odborníci v této pojízdné laboratoři informovali zejména studenty středních a vysokých škol o výhodách i záporech nanotechnologií a prezentovali nové možnosti pro úspěšnou kariéru ve vzrušující a perspektivní oblasti moderního výzkumu (na obr. jeden z vystavených exponátů).

EURONANOFORUM
Všechna fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Technologické centrum AV ČR, které letošní EuroNanoForum uspořádalo, se podílí na řešení evropských projektů, jako jsou například NanoRoadMap nebo ObservatoryNano a FramingNano. Zároveň pořádá různé akce; v oblasti nanotechnologií to byla například mezinárodní konference Nanomedicine.

LUDĚK SVOBODA