ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

CESNET a internet budoucnosti

Sdružení CESNET se v uplynulém půlroce českého předsednictví EU představilo nejen jako mezinárodně uznávaná organizace v oblasti výzkumu informačních a komunikačních technologií, ale také jako velmi úspěšný organizátor hned několika významných mezinárodních akcí.

Bezesporu nejvýznamnější byla květnová konference The Future of the Internet: Europe moving forward, kterou CESNET zorganizoval z pověření Evropské komise. Ojedinělé setkání čtyř set osobností internetového výzkumu a vývoje se zaměřilo na revizi strategického směru a trendů určujících budoucí rozvoj internetu a mobilní informační společnosti.

Evropská komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová a Vlastimil Růžička, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, zahajují konferenci The Future of the Internet: Europe moving forward.
Evropská komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová a Vlastimil Růžička, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, zahajují konferenci The Future of the Internet: Europe moving forward.

Vedle komisařky pro informační společnost a média Viviane Redingové reprezentovali Evropskou komisi dva sekční ředitelé při Generálním ředitelství Evropské komise pro Informační společnost a média, João da Silva šéfující sekci D (Konvergence sítí a služeb) a Mário Campolargo vedoucí sekci F (Nové technologie a infrastruktury). Na konferenci nechyběl náměstek OECD Pier Carlo Padoan a náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Vlastimil Růžička. Vystoupil zde samozřejmě i ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád. Přínos konference pro budoucnost internetu byl posílen tím, že zde nerokovali pouze politici a výzkumníci, ale výrazně se zapojili zástupci průmyslu, a to zejména velkých společností působících na trhu s informačními a komunikačními technologiemi. Základem budoucího výzkumu a vývoje internetových technologií by totiž mělo být těsné partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP).
Během otevření konference, jíž předcházel workshop Internet of Things, se hovořilo o roli evropské politiky v rozvoji budoucího internetu. V této souvislosti bylo oficiálně zahájeno Future Internet Forum (FIF) členských zemí EU a pokřtěna nová odborná publikace Towards the future Internet.
Hlavní projevy prvního dne se týkaly společensko-ekonomických vazeb informačních technologií a pohledu uživatelů ze soukromého sektoru na otázky důvěryhodnosti v digitálním světě. Představila se také nová studie Connectivity Scorecard 2009 a nová ini­ciativa Trust in the Digital Life.
V dalších dvou dnech následovalo v pořadí již třetí zasedání Future Internet Assembly (FIA), organizované dvakrát do roka. Oficiálně jej zahájil ředitel CESNET a účastníci se následně věnovali komornějším debatám ve třech paralelních sekcích, kde se prezentovaly současné výzkumné projekty v oblasti budoucích sítí a pracovalo se na scénářích služeb a struktury internetu do roku 2015. Na některých projektech se odborníci CESNET aktivně podílejí, např. projekt FEDERICA (Federated E-infrastructure Dedicated to European Researchers Innovating in Computing network Architectures) v rámci evropské aktivity FIRE (Future Internet Research and Experimentation).
Konferenci mohli zájemci sledovat prostřednictvím živého přenosu obrazu (streaming), prezentace jsou nyní k dispozici zájemcům ke stažení. Skladba hostů na konferenci a závažnost diskutovaných témat zajistila skutečně prestižní odborné fórum, v němž převažovali evropští mluvčí. Nechyběli ani mimoevropští přednášející, jako například Jane Butlerová, technologická poradkyně technického ředitele Cisco Systems, která ve své prezentaci mj. ocenila úspěšné otestování spoje o 40 Gbit/s mezi Prahou a Brnem v rámci sítě CESNET2.

CEF a další odborné akce
Poté, co skončila konference o budoucnosti internetu, uspořádal CESNET odborné setkání zaměřené na optické sítě, CEF Network Workshop 2009. Jako průkopník přístupu CEF (Customer Empowered ­Fiber), kdy si uživatel kupuje či pronajímá pouze přenosové prostředí o vysoké kapacitě, spolehlivosti a dostupnosti v podobě optických vláken (temných, neosvícených) a realizuje na něm služby dle svých potřeb vlastními silami, organizuje CESNET tuto akci již popáté.
Mezinárodní workshop nabídl příspěvky reflektující výsledky výzkumu a vývoje optické skupiny CESNET. S technickými příspěvky vystoupili také zástupci evropských výzkumných sítí (např. JANET, RENATER, ACOnet), kteří ve svých sítích testovali plné či částečné nasazení temných vláken. Temná vlákna nabízejí zákazníkům naprostou volnost ohledně použití technologie přesně podle potřeb a plánovaných služeb. Jsou s nimi však spojeny náklady na technologii a zejména know-how, tedy zkušenosti a schopnosti designérů, techniků a správců optické sítě, neboť vhodnou technologii je třeba vybrat, instalovat a hlavně spravovat po celou dobu její existence.
Pro všechny účastníky bylo vedle odborných témat důležité také otevření praktických otázek týkajících se výběrových řízení na optické sítě a jejich prvky, zejména s ohledem na postupnou hybridizaci výzkumných sítí. Ta souvisí s natolik rozdílnými potřebami výzkumníků, že je nemůže splnit ani velice rychlá optická paketová síť. Proto se na stejné optické infrastruktuře vedle IP paketové sítě budou poskytovat také samostatné okruhy (vlnové délky), které vyhoví náročným přenosům velkého objemu dat vyžadujícím rychlou odezvu.
CESNET v květnu stihl ještě uspořádat odborné semináře zaměřené na bezpečnost, Bezpečný provoz sítí a služeb; Zázemí pro týmy typu CERT/CSIRT (Computer Emergency Response Team/Computer Security Incident Response Team) a ještě několik neveřejných akcí jako EGI Policy Board Meeting (zasedání zástupců zemí zapojených do projektu Evropské unie EGI-DS, European Grid Initiative-Design Study, jehož cílem je dlouhodobě definovat rozvoj a provoz evropské gridové infrastruktury) a e-Infrastructure Reflection Group meeting. Hlavním cílem iniciativy e-Infrastructure je podpora budování politického, technologického a administrativního rámce pro snadné a úsporné sdílené využívání distribuovaných elektronických zdrojů evropskými výzkumníky, se zvláštní pozorností věnovanou gridovým výpočtům, úložištím dat a sítím. Reflexní skupina iniciativy sestávající z oficiálních vládních delegátů všech 27 zemí Evropské unie byla založena s úmyslem vymezit a doporučit optimální využití panevropské elektronické infrastruktury. Pražské setkání se zabývalo otázkami managementu dat, federalizací e-infrastruktury i jejími právními aspekty.

Účastníci prvního jednání Future Internet Fora
Účastníci prvního jednání Future Internet Fora
Obě fota: Gabriela Krčmářová, Archiv CESNET

Konference s přidanou hodnotou
Díky síti CESNET2 bylo také možné sledovat na internetu dubnovou mezinárodní konferenci Vícedruhová média ve vzdělávání. Zazněly na ní mimo jiné přednášky o právních aspektech publikace odborných sdělení na webu, rychlé publikaci na webu v prostředí ministerstva, technologiích pro zlepšenou komunikaci s veřejností a o efektivním publikování přednášek na webu.
Březnové vrcholné setkání jaderných fyziků a fyziků vysokých energií CHEP 2009 (Computing in High Energy and Nuclear Physics) se rovněž realizovalo na síti CESNET2. Na internetu bylo díky tomu možné sledovat živé přenosy vybraných přednášek (video­archiv přednášek je též k dispozici). Kvůli objemu přenášených dat a náročnosti potřebných výpočtů převyšujících možnosti jednotlivých výpočetních center využívá částicová fyzika gridy, na jejichž vývoji a nasazení se rovněž podílí CESNET.
Vysoká propustnost optické sítě CESNET2 se využívá pro specializované náročné přenosy, např. pro živé přenosy očních operací v rámci každoročních akcí Live a Video Surgery. Díky videokonferenčním přenosům tak mohli chirurgickou práci svých kolegů sledovat lékaři na různých místech takřka v takové kvalitě, jako by byli přítomni přímo na operačním sále. Sdružení CESNET bylo v prvním pololetí roku 2009 pořadatelem nejen svých vlastních pravidelných akcí, ale navíc tří významných mezinárodních konferencí v rámci českého předsednictví Evropské unii. Všechny byly úspěšné a jejich význam samotnými setkáními nekončí, ale naopak začíná posilovat. Zejména příprava budoucího internetu si vyžádá ještě hodně práce. CESNET v něm může mít díky svému dobrému jménu a odborným výsledkům významné slovo.

Rita Pužmanová,
nezávislá síťová specialistka