ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Evropští novináři v českých laboratořích

Komunikační oddělení DG Research Evropské komise zorganizovalo v rámci předsednické konference Research Connection 2009, která se konala v Praze 7.–8. května 2009, bohatý program pro zahraniční novináře. Jeho součástí byla také prohlídka unikátních laboratoří, v nichž vědci řeší projekty financované Bruselem.

eu2009_cz
 research connection 2009

Jedním z těchto unikátních pracovišť je nově zřízená Laboratoř chemické robotiky na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde doc. František Štěpánek v loňském roce zahájil řešení projektu CHOBOTIX – Chemical Processing by Swarm Robotics, na který získal první grant Evropské výzkumné rady (ERC) udělený do Česka.
Organizace akce začala docela nenápadně. Začátkem ledna se ozvala Carla Palmieri z Oddělení strategických záležitostí při Evropské radě pro výzkum s dotazem: „Dovolala jsem se správně na oddělení, které se stará o projekt šobotix? Rádi bychom s vámi domluvili návštěvu laboratoří, v nichž se projekt řeší. Přijelo by okolo 100 novinářů z různých zemí EU v termínu 8. května 2009. Novináři by mohli diskutovat s doc. Štěpánkem, případně vidět, jak pan docent přednáší studentům.“ – Z tohoto zájmu jsme měli upřímnou radost, nicméně „vpustit“ 100 novinářů do jedné laboratoře a navíc v den státního svátku je naprosto nereálné; začali jsme vymýšlet, co s tím.
Bylo zřejmé, že novináře musíme rozdělit na menší skupinky a nabídnout jim prohlídku také jiných pražských špičkových laboratoří; pomohly nám kolegyně R. Šroglová a I. Krumlová z dejvického Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. V tomto ústavu vědci řeší druhý grant udělený do Česka Evropskou výzkumnou radou zkušenému vědci prof. Josefu Michlovi. Kromě toho jsme novinářům k prohlídce nabídli i další vynikající pracoviště VŠCHT Praha, akreditované laboratoře v Ústavu chemie a analýzy potravin, zaměřené na problematiku chemické bezpečnosti potravin, kde se výzkumné týmy pod vedením prof. Jany Hajšlové zapojují do řešení mezinárodních projektů 6. a 7. RP. Dalším významným pracovištěm VŠCHT Praha – s ohledem na začlenění do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – jsou laboratoře Ústavu anorganické technologie Fakulty chemické technologie. Výzkumné aktivity vedené prof. Karlem Bouzkem se svým zaměřením orientují především na otázky v přímém vztahu k ochraně životního prostředí a využití vodíkových technologií jako budoucího zdroje energie. Přesun původně plánovaného termínu návštěvy z 8. května na jiný den už jsme nechali na tiskovém odboru Komise.
Díky důkladné přípravě jsme z hlediska propagace českých významných vědeckých pracovišť, které se účastní projektů RP, udělali spoustu práce; zaktualizovali jsme anglické webové stránky, navrhli a vytiskli letáky k jednotlivým projektům, zpracovali celkový přehled naší účasti v projektech od 5. RP až do současnosti, nafotili laboratoře a výzkumníky. Pomalu se přibližoval den „D“, který byl nakonec přesunut na 6. května 2009.
Bruselský tiskový odbor naplánoval pro akreditované novináře jako první bod Optional visit to Czech Research Installations active in EU R&D. Mezi vybranými byl Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., s prohlídkou tokamaku COMPASS, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., a VŠCHT Praha.

Carla Palmieri a zástupci evropských novinářů naslouchají výkladu profesora Karla Bouzka z Ústavu anorganické technologie VŠCHT Praha o projektu 7. RP WELTEMP – energie pro budoucnost.
Carla Palmieri a zástupci evropských novinářů naslouchají výkladu profesora Karla Bouzka z Ústavu anorganické technologie VŠCHT Praha o projektu 7. RP WELTEMP – energie pro budoucnost.
FOTO: Archiv VŠCHT Praha

Na celou akci včetně přepravy autobusy nám byly vymezeny pouhé 2,5 hodiny, vše muselo být proto dopředu přesně zkoordinováno. Do poslední chvíle jsme také nevěděli, kolik zástupců médií opravdu do Prahy přijede už ve středu dopoledne, kolik se jich rozhodne, že pojede na prohlídku laboratoří, a jakou laboratoř si mezi nabízenými vyberou. Do Dejvic jsme si nakonec odváželi 22 zájemců včetně Carly Palmieri a její bruselské kolegyně Madeleine Drielsma.
Akce proběhla skvěle. Novináři projevovali opravdu velký zájem a organizaci návštěvy si pochvalovali. Do týdne se objevil první článek Jasona Palmera v BBC News, Science & Enviroment, pod názvem Chemical robots swarm together. Další následovaly, jak se můžete přesvědčit na webových stránkách VŠCHT Praha (viz http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav/kampus/kampus_akce).
Kromě cenných zkušeností jsme získali mnoho nových kontaktů a pracovních přátelství. Troufnu si říci, že jsme se i trochu zasloužili o propagaci dobrého jména českého špičkového výzkumu jak u nás, tak i v zahraničí.

ANNA MITTNEROVÁ,
Vysoká škola chemicko-technologická Praha