ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > červ-srp  > Ocenění

Pamětní medaile Jana Patočky

Prof. Bruno Nettl, vynikající americký muzikolog a světově uznávaná autorita v oboru etnomuzikologie, převzal 3. června 2009 z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše pamětní medaili Jana Patočky za své celoživotní zásluhy v humanitních vědách a za propagaci české hudební kultury v zahraničí.

Prof. Bruno Nettl
Prof. Bruno Nettl
© Zdeněk Tichý, Archiv KNAV

Profesor Bruno Nettl se narodil roku 1930 v Praze. Jeho otec, prof. Paul Nettl (1889–1972), byl rovněž muzikolog, znalec historie hudby v českých zemích a díla skladatele W. A. Mozarta; v letech 1920–1938 působil jako soukromý docent na pražské univerzitě a v letech 1933–1938 také jako vedoucí německého vysílání pražského Radiojournalu. V roce 1939 stačil ještě s manželkou a dětmi uprchnout před nacistickým režimem do Spojených států amerických.
Bruno Nettl studoval muzikologii a další vědní obory na University of Michigan (Ann Arbor, Michigan) a na Indiana University (Bloomington, Indiana) v USA. Od roku 1964 působil jako řádný profesor pro obory hudba a antropologie na University of Illinois (Urbana, Illinois). Od roku 1992 je angažován tamtéž jako emeritní profesor a dodnes tam přednáší a vede doktorská studia.
Během své vynikající akademické a vědecké kariéry se prof. Nettl vždy hlásil k zemi, v níž se narodil, a k její hudební kultuře. Na University of Illinois pravidelně přednášel o dějinách české hudby a o lidové hudební kultuře v Čechách a na Moravě. Po roce 1989 se také znovu začal vracet do svého rodného města a navázal, respektive obnovil badatelské i osobní kontakty se zdejšími vědeckými pracovníky a institucemi, zejména s někdejším Ústavem pro hudební vědu Akademie věd České republiky a s Ústavem hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Svoji děkovnou řeč pronesl prof. Bruno Nettl zčásti v českém jazyce a sklidil za ni právem dlouhotrvající potlesk. Ocenění, jehož se prof. Nettlovi na návrh Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., dostalo, lze zároveň chápat jako pouhou skromnou odměnu za jeho celoživotní badatelské angažmá, osobní charisma a trvající pozitivní a inspirující vliv na mladou badatelskou generaci ve Spojených státech amerických i v České republice.

Jarmila Gabrielová,
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Kabinet hudební historie