ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > červ-srp  > Úvodník

Úvodník

Vážení příznivci našeho listu,

přestože se první vlaštovky výsledků voleb nových ředitelů pracovišť – veřejných výzkumných institucí – objevily již v závěru loňského roku, rady převážné většiny pracovišť řešily tento úkol v průběhu letošních jarních měsíců. V současné době vám tedy mohu předložit malé shrnutí. Volilo se celkem 43 ředitelů; osobnosti známé již z prvního volebního období doplnily nové tváře v 17 případech: v I. oblasti věd o neživé přírodě se čela institucí obměnila po třech v první a druhé sekci, dvě nová jména se objevila ve třetí sekci a jeden dosavadní ředitel byl pověřen řízením; II. oblast věd o živé přírodě a chemických věd má pět nových představitelů; ve III. oblasti humanitních a společenských věd byli zvoleni čtyři. Ve čtvrté sekci je ovšem pověřena řízením dosavadní ředitelka, v deváté sekci je pověřen ředitel nový. Všechna jména ve vedení ústavů naleznete prozatím v již publikovaných zápisech z Akademické rady. Dodejme, že návrhy ředitelů, které vzešly z jednotlivých institucí, průběžně projednávala a doporučovala, popřípadě nedoporučovala Akademická rada. Samo rozhodnutí o jmenování představitelů ústavů je v pravomoci předsedy AV ČR Jiřího Drahoše. Podrobně se budeme novým ředitelům věnovat v Akademickém bulletinu od zářijového čísla.

Druhé pololetí tohoto roku se též ponese ve znamení volby čelného představitele Akademie věd – s kandidáty na nového předsedu vás seznámíme v říjnu.

Zatím všem přeji krásné léto, i když nám téměř stejně intenzivně jako sluníčko přitápí také stálé starosti o financování vědy v Akademii. Však na toto téma promluvil 1. července předseda AV ČR Jiří Drahoš před mezinárodním publikem během zahajovacího ceremoniálu 26. kongresu Společnosti pro vědy a umění v Žilině (více na http://abicko.avcr.cz).

MARINA HUŽVÁROVÁ