ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > červ-srp  > Obálka

Prémie Otto Wichterleho 2012

02_1.jpg
Všechna fota: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

Do druhé dekády své existence vstoupily 13. června 2012 Prémie Otto Wichterleho, jež Akademie věd ČR každoročně uděluje vynikajícím a mimořádně talentovaným badatelům do 35 let, aby je podpořila v jejich budoucích kariérách. „Nositelé Wichterleho prémií z předchozích ročníků si ve vědecké praxi vedou velmi zdatně. Když jsem si procházel laureáty z prvního ročníku, potěšilo mne, že mezi nimi byli tři budoucí nositelé nejvyššího ocenění AV ČR – Praemium Academiae, další tři se stali členy Učené společnosti a jeden působil jako ředitel akademického pracoviště. Získat Wichterleho prémii je tedy vstupem do vybrané společnosti,“ vyzdvihl předseda Akademie věd Jiří Drahoš, který v letošním, jedenáctém ročníku ocenil celkem 19 vědců z 16 akademických ústavů všech tří vědních oblastí. Ke slavnostnímu ceremoniálu v Lannově vile v pražské Bubenči se již po šesté připojila Cena časopisu 21. století, která pro jednoho z oceněných vědců s sebou nese prémii 100 000 korun; tentokrát ji získala Vendula Bohlen Šlechtová z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, která patří k perspektivním badatelům Laboratoře genetiky ryb, kde se tvůrčím způsobem věnuje fylogenetice, fylogeografii, evoluci a molekulární taxonomii ryb převážně nadčeledi Cobitoidea i dalším palearktickým modelovým skupinám.

02_2.jpg
Karel Janko z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

02_4.jpg
Zleva: Hana Pivoňková z Biofyzikálního ústavu AV ČR, Vendula Bohlen Šlechtová z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Ivo Rudolf z Ústavu biologie obratlovců AV ČR

lsd