ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > červ-srp  > Z Bruselu

Partnerství na podporu evropského sektoru vody

Evropská komise navrhla v roce 2010 jako součást strategie Evropa 2020 koncept evropských inovačních partnerství (EIP). Jejich úkolem je zrychlit vývoj inovací, jež pomohou k řešení nejzávažnějších společenských problémů, podpoří konkurenceschopnost Evropy, vytváření pracovních míst a ekonomický růst.

30_1.jpg
EIP by měla vyzvat a spojit ke spolupráci důležité aktéry v konkrétní oblasti (a to z veřejné i soukromé sféry) a obsáhnout škálu od základního výzkumu po koncové uživatele. V únoru 2011 bylo spuštěno pilotní partnerství, které se zaměřilo na aktivní a zdravé stárnutí (Active and Healthy Ageing), jehož výsledky měly demonstrovat a sloužit jako vzor pro fungování dalších EIP. V únoru 2012 přibyla partnerství pro suroviny (Raw Materials) a udržitelné zemědělství (Agricultural Productivity and Sustainability).
V pokročilé fázi příprav se v současnosti nachází evropské inovační partnerství pro vodu (EIP Water). Jeho návrh připravila společně generální ředitelství EK pro životní prostředí a pro výzkum a inovace. Cílem je vyvinout inovační řešení pro problémy spojené s vodou, s nimiž se Evropa, respektive celý svět potýkají. Předpokládanými výsledky EIP jsou inovační pracoviště, která by označila překážky bránící rozvoji inovací, a demonstrace konkrétních aktivit, jež přispějí k řešení společenských problémů, šíření nalezených řešení, podpora inovací, trh s inovacemi.
Evropská komise předložila návrh EIP pro vodu po konzultacích se zúčastněnými aktéry 10. května 2012; Rada ministrů pro životní prostředí návrh podpořila 11. června. Jako další krok vznikne řídicí skupina na vysoké úrovni (tzv. High Level Steering Group), které bude s největší pravděpodobností předsedat komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. Skupina přidělí mandát na vytvoření Strategického implementačního plánu určené operační skupině (Task Force). Práce na implementačním plánu začne v září s předpokládaným výstupem v prosinci 2012. Plně funkční by inovační partnerství mělo být od počátku roku 2013. Předpokládá se, že první výsledky EIP budou k dispozici během jednoho roku od počátku jeho fungování.
MICHAELA VLKOVÁ,
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj – CZELO,
Technologické centrum AV ČR