ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > červ-srp  > Z Bruselu

Časté chyby ve výkazech projektů 7. RP

Evropská komise zahájila letos na jaře komunikační kampaň Jak předcházet finančním chybám v 7. rámcovém programu. Pokud se někomu zdá, že na podobnou aktivitu je poněkud pozdě (poslední výzvy 7. RP se vyhlašují počátkem července 2012), je třeba vzít v úvahu skutečnost, že se projekty 7. RP budou realizovat ještě nejméně sedm let.

Četnost chyb se pohybuje mezi 2–5 %, spíše se však blíží k 5 %. EK usiluje o 2 %, a to prostřednictvím tří nástrojů: podpora a vedení účastníků, zjednodušování finančních pravidel, více finančních kontrol. Právě pod první nástroj spadá uvedená komunikační kampaň, jejímž základním dokumentem je přehled deseti nejčastějších chyb.
Evropská komise vycházela při sestavení seznamu z 1161 provedených účetních kontrol projektů 6. RP (údaj ze závěru roku 2011) a 441 kontrol projektů 7. RP. Velké množství chyb se zjistí až zpětnou kontrolou na místě, přičemž platí, že 87 % nálezů finančních kontrol je v důsledku chyb; většinu způsobuje nepochopení pravidel či nepozornost k podmínkám uvedeným v grantové dohodě. Jde o následující chyby (nejsou řazeny dle závažnosti): výdaje, které se nevztahují k projektu, či nepodložené účty; nesprávné využití subdodávek a zapojení třetích stran; nárokování celých pořizovacích nákladů zařízení a vybavení; při metodě skutečných nákladů nemohou být nárokované náklady odhadované či rozpočtové; účtování neuznatelných nákladů; při výpočtu osobních nákladů nelze používat zúčtovatelné hodiny; nenárokovat odpracované hodiny na projektu v době dovolené či účasti na konferenci; použití průměrných osobních nákladů je možné pouze za splnění čtyř kritérií; zahrnutí platu pro majitele MSP do nákladů (bez platu lze použít jednotnou sazbu dle grantů Marie Curie); DHP v 7. RP není uznatelný náklad, musí být vždy vyloučena ze všech žádostí o úhradu nákladů.
Podle EK je však třeba zohlednit, že finanční chyba neznamená, že vědec zneužil finance vědomě, nýbrž pouze to, že je neutratil podle pravidel. Přehled deseti nejčastějších chyb je dostupný na http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/avoiding-errors/note_beneficiaries.pdf.

ANNA VOSEČKOVÁ,
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj – CZELO,
Technologické centrum AV ČR